Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Skrót polski

Po polsku

Po angielsku

Skrót angielski

% wag.

procent wagowych

weight percent

(%) m/m, % mass/ mass

2-bieg.

dwubiegunowy

double pole

 

ADP

agregat dystrybucji paliw

(fuel) dispensing unit

 

AG

aktywizacja gospodarcza

commercial and industrial zoned (area), land for commercial and industrial use

 

AGW

aparat grzewczo-wentylacyjny

unit heater, fresh air unit

 

AKPiA

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

instrumentation, control, automation

ICA

AKW

aktywna kontrola wycieków

active leakage control

ALC

AL

asfalt lany

mastic asphalt

MA (3)

ARC

automatyczna regulacja częstotliwości

automatic frequency control

AFC (1)

ARTR

(system) automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych

automatic number plate recognition system

ANPR

ASR (żel ASR)

żel alkaliczno-krzemionkowy

alkali-silica reaction gel

 

aut.

autostrada

freeway, highway, motorway

Hwy., m/way

AWL

agregat wody lodowej

chiller unit, chiller (unit), water-chiller unit, water chilling unit

 

b. pow.

badanie powierzchniowe

surface survey

 

b. sond.

badanie sondażowe

subsurface sampling

 

b/d

brak danych

no data available

NDA (2)

b/o (umywalka b/o)

umywalka bez otworu na baterię

washbasin without tap hole

 

BA

beton asfaltowy

asphaltic concrete, bituminous concrete, dense coated macadam, asphalt concrete, close graded bituminous macadam, dense bitumen macadam

BC (3), AC, CGM

BGP

blok gazowo-parowy

combined cycle power unit

 

BHPiOŚ

bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona środowiska

environment, health and safety

EHS

BIOZ

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Health and Safety Plan, health and safety file

HASP (2)

BOT

bezzłączowy obwód torowy

jointless track circuit

JTC

br.

bieżącego roku

inst.

 

BRD

bezpieczeństwo ruchu drogowego

road traffic safety

 

BSO

bezspoinowy system ociepleń

insulated render, EIFS barrier system, barrier synthetic stucco, (barrier) synthetic stucco

 

BSWP

Branch Soil Waste Pipe, horizontal drain, fixture drain, fixture branch

odpływ kanalizacyjny, podejście kanalizacyjne

 

BZT

biologiczne zapotrzebowanie tlenu

biochemical oxygen demand

BOD

c.t.

ciepło technologiczne

process heat

 

c.w.u.

ciepła woda użytkowa

domestic hot water, service water (1)

DHW, d.h.w. (1)

cem.

cement

cement (hydrauliczny)

 

SSP (centrala SSP)

centrala sygnalizacji pożarowej

fire alarm operator, fire alarm (control) panel

FACP

ch.

chainage

kilometraż, kilometracja

 

ChZT

chemiczne zapotrzebowanie tlenu

chemical oxygen demand

COD (1)

CMOS

alarmowe centrum odbiorcze

signals receiving centre, alarm receiving centre

SRC (3), ARC

CNE

centralna nastawnia elektrowni

power plant control room, power station control room

 

COS

ciągłe odlewanie stali

continuous casting, (continuous) strand casting

 

CPD

centrum przetwarzania danych, centrum obliczeniowe

server farm, datacentre, data centre

 

CSP

centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej

Fire Alarm (Control) Panel, fire alarm operator, fire alarm control unit

FACP, FAP

CSP (centrala SSP)

centrala sygnalizacji pożaru

fire alarm (control) panel, fire alarm operator, fire alarm (control) panel, fire alarm operator

FACP

CT

ciepło technologiczne

process heat

 

CZA

centrum zarządzania autostradą

motorway control centre

 

CZR

centrum zarządzania ruchem

traffic management centre, traffic control centre

 

decyzja PNU

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

operating license, operating certificate, use permit, occupancy permit

 

DFA

drobne formy architektoniczne

structural landscaping

 

dmc

dopuszczalna masa całkowita (pojazdu)

gross vehicle weight, permissible maximum mass

GVW

DOL

drogowy odcinek lotniskowy

military runway section

 

DOR

dopuszczalne obciążenie robocze

safe working load, working load limit

SWL (1), WLL

DSO

dźwiękowy system ostrzegawczy

public address system, voice alarm (system), VA (2), voice evacuation system, voice emergency communication system

PA (1), VA (2), voice alarm (system), ECS

DŚU

decyzja środowiskowa

development consent, environmental consent decision, environmental requirements pre-requisite to construction

 

Dw

średnica wewnętrzna

inside diameter, internal diameter, nominal bore

I.D.

Dz

średnica zewnętrzna

outside diameter

OD

EJ

elektrownia jądrowa

nuclear power plant

NPP

EON

elektroniczny obwód nakładany

audio frequency track circuit

AFTC

EPO

elektroniczny pobór opłat za przejazd

electronic toll collection, electronic fee collection

ETC, EFC

EPW

ekonomiczny poziom wycieków

economic level of leakage

ELL

EW

elektrownia wiatrowa (1)

wind turbine (generator), wind mill (generator)

WTG

EZT

jednostka trakcyjna

electric multiple unit

EMU

FPSS

fizyczny punkt styku sieci

physical point of interconnection

 

GGW

górna granica wybuchowości

upper explosive limit, upper explosion limit

UEL

gniazdo b/u

gniazdo bez uziemienia

non-grounded socket, two-pin socket

 

godz.

godzina

hour

hr. (2)

GPD (1)

granica pasa drogowego

Right-of-Way limit, right-of-way line, right-of-way boundary

RoW limit

GPZ

główny punkt zasilający

distribution substation, HV/MV step-down substation, transmission grid exit

 

gr.

grubość

depth (1), thickness (1)

 

GRI

generalny realizator inwestycji

engineering, procurement and construction contractor

EPC contractor

GUPW

główny użytkowy poziom wodonośny

main exploitable aquifer, primary aquifer horizon, primary water supply aquifer

 

GW (1)

główny wykonawca, generalny wykonawca

principal contractor, engineering, procurement and construction contractor, general (building) contractor, general contractor, main contractor, general (building) contractor, engineering, procurement and construction contractor, main contractor, principal contractor, general contractor

EPC contractor, EPC contractor

gw. (2)

gwintowany

threaded

 

gw. (łącznik gw.)

łącznik gwintowany

threaded coupling

 

GWC

gruntowy wymiennik ciepła

ground-air heat exchanger

 

HDS

hydrauliczny dźwignik samochodowy

knuckle-boom crane, loader crane

 

IDW

instrukcje dla wykonawców

instructions to bidders, instructions to tenderers

ITB (1), ITT (1)

IMOS

instalacja mokrego odsiarczania spalin

wet FGD system

 

INO

inaczej nie określony

not otherwise specified

NOS, N.O.S. (2)

inw.

inwestor

Client, Employer, Owner, Project Owner, building owner, developer, property owner (2)

 

IOS

instalacja odsiarczania spalin

flue gas desulphurisation plant

FGD plant

ISP

instalacja sygnalizacji pożaru

(automatic) fire alarm system

AFAS

istn.

istniejący

existing

extg

itp.

i tym podobne

and so on

a.s.o.

ITPOK

instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

waste to energy plant

WtE plant

JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

European Single Procurement Document

ESPD

JRP

jednostka realizująca projekty

project implementation unit

 

k/o, k.o. (1)

kwasoodporny

acid-resistant

 

k/o, k.o. (2)

kopię otrzymują:

carbon copy

c/c (1)

kabel OTK

kabel optotelekomunikacyjny

optical fibre cable, fibre-optical cable, fibre-optic cable, optical fiber cable

OFC (1)

KAP

Komisariat Autostradowy Policji

Motorway Unit

 

kd (1)

kanał deszczowy

storm water sewer

 

KD (2)

kontrola dostępu

restricted access, access control (1)

 

kd (3)

kanalizacja deszczowa

storm water system, enclosed storm drainage system, storm sewer system, closed storm drainage system, closed drainage system, piped drainage system, storm drain system

SW system

KD (instalacja KD)

instalacja kontroli dostępu

restricted access system

RAS

KD (punkt KD)

punkt kontroli dostępu

access control point

ACP (1)

KDR

konkurencyjna droga równoległa

(unpriced) substitute (road)

 

KŁSM

kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne

compacted crushed stone aggregate

 

KM (1)

koń mechaniczny

horse power

HP (3)

KM (2)

kamień milowy

milestone

MS (1)

kmb

kilometr bieżący

chainage

ch.

KNR

katalog nakładów rzeczowych

builder's price book, (Polish) build cost guide

 

kond.

kondygnacja

floor

FLR

kpl.

komplet (2)

lump sum

l.s.

KR (1)

kategoria drogi

traffic service level, traffic class

 

KR (2)

kontrakt różnicowy

Contract for Difference

CFD (2)

KRK

Krajowy Rejestr Karny

Criminal Records Bureau

CRB

KRS

Krajowy Rejestr Sądowniczy

Polish National Court Register

 

KRWP

kąt rozwarcia wierzchołkowego pęknięcia

crack tip opening angle

CTOA

l.wyp.

liczba wypadków

number of accidents, accident count

No.acc.

l/min

litrów na minutę

litres per minute

lpm

lknn

linia kablowa niskiego napięcia

buried distribution line

 

LKT

lotne kwasy tłuszczowe

volatile fatty acids

VFA (2)

Lp.

liczba porządkowa

No.

 

LPD

lekka płyta dynamiczna

light weight deflectometer

LWD (1)

LPSS

logiczny punkty styku sieci

virtual point of interconnection

 

LSN

linia średniego napięcia

MV line

 

LWN

linia wysokiego napięcia

high voltage line

 

LZO

lotne związki organiczne

volatile organic compounds

VOCs

m.k.

miejsce konsumpcyjne

seat (1)

 

m.sł.wody

metrów słupa wody

meters water column

mWC

m.w.

małowilgotny (np. piasek)

damp, slightly moist

 

MA

most autostradowy

motorway river crossing

 

mb

metr bieżący

linear meter

lin.m.

MEB

metoda elementów brzegowych

boundary element method

BEM

MES

metoda elementów skończonych

finite elements method

FEM (1)

MEW

mała elektrownia wodna

small hydro

 

m-g

motogodzina

machine hour

MH (2)

Mg/a

megagramów na rok

tonnes per annum

TPA, tpa, t.p.a.

MIOS

mokra instalacja odsiarczania spalin

wet FGD system

 

mld

miliard

billion, bn

bn, billion

mm

mieszanka mineralna

aggregate blend

 

MMA

masa mineralno-asfaltowa

bitumen macadam, bitumen-aggregate mixture, bituminous aggregate mixture, asphaltic mixture, asphalt mixture, asphalt-aggregate mixture, bituminous mixture, bitmac

 

MMAC

mieszanka mineralno-asfaltowa na ciepło

warm mix asphalt

WMA

MNU

mieszanka (mineralno-asfaltowa) o nieciągłym uziarnieniu

open-graded asphalt

OGA

MOP

miejsce obsługi podróżnych

(Rest and) Service Area, (roadside) rest area, travel plaza, wayside area, rest spot, rest stop, service station (2)

RSA (1)

mp (1), m.p., MP

miejsce postojowe, miejsce parkingowe

parking bay, parking space, parking stall, parking bay, parking space, parking stall

 

mp (2)

metr przestrzenny

stacked cubic metre, stere

stcm

mpn

metr przestrzenny nasypowy

loose cubic metre

lcm

MPO

miejsce poboru opłat

toll plaza

 

mpzp

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

general plan, local master plan, zoning plan, local development plan, development plan, local zoning ordinance

 

MRS

metoda różnic skończonych

finite difference method

FDM

MSP (1)

małe i średnie przedsiębiorstwa

small and medium enterprises

SME

msw

metrów słupa wody

meters water column

mWC

mtg

motogodzina

machine hour

MH (2)

MTK

morski terminal kontenerowy

deepwater container terminal

 

MZD

moduł zbierania danych

data collection module

DCM

MZSH

materiał związany spoiwem hydraulicznym

hydraulically bound mixture

HBM

n.b., nb

nie badano

not tested

n.t.

n.p. ZW

nad poziom Wisły

above the chart datum of the Vistula, above Vistula river gage datum

 

n.s.

nie stwierdzono

not observed

N/O

n/c

niskociśnieniowy

low pressure

l-p, LP

n/t, nt. (1)

natynkowy

surface-mounted

 

NA (1)

nadzór autorski (1)

design supervision, architect's on-site services, site supervision, field services

 

naw.

nawierzchnia (1)

surfacing, pavement (2)

 

nd.

nie występuje

not applicable, none

N/A

NDS

najwyższe dopuszczalne stężenie (czynnika szkodliwego)

threshold limit value

T.L.V.

NDSP

najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe

maximum allowable concentration

M.A.C.

nN (1)

niskiego napięcia

low voltage

LV

NN (2)

najwyższych napięć

extra high voltage

EHV

NN (3)

nasyp niekontrolowany

uncompacted fill

 

NNS

naturalna nienaruszona struktura (np. próbka o nienaruszonej strukturze)

undisturbed soil structure

 

NON

nie odpowiada normie

degraded below the standards

 

nośn.

nośność

Bearing Capacity, load-carrying capacity, carrying capacity, (load) load capacity, ultimate strength, structural capacity

BC (1)

npm

nad poziom morza

above sea level

a.s.l.

NPP

normalny poziom piętrzenia

normal pool level

 

nr wewn.

numer wewnętrzny

extension (1)

ext.

NRO

nie rozprzestrzeniający ognia

nil flame spread, flame resistant, not spreading flame

 

nt. (2)

na temat

regarding

 

NW

próbka o naturalnej wilgotności

sample at natural moisture content

 

nz (zawór odcinający nz)

zawór odcinający normalnie zamknięty

normally closed valve

 

OBD

odpady biologicznie degradowalne

biologically degradable waste

 

obr./min.

obrotów na minutę

rotations per minute

r.p.m., RPM (1)

obr./s

obrotów na sekundę

revolutions per second

r/s

OIOM

oddział intensywnej opieki medycznej

intensive care unit

ICU

OKS

odpady komunalne (stałe)

municipal (solid) waste, household waste

MSW

os.

osoba

person

 

OSO

obszar szczególnej ochrony ptaków

Special Protection Area

SPA (1)

OSP

operator systemu przesyłowego

transmission system operator

TSO

oczyszczalnia ścieków

Sewage Treatment Works, Wastewater Treatment Plant, (Wastewater) Treatment Works, Effluent Treat Works, wastewater treatment facility,

STW, WWTP, WWTW, ETW

OT

obwodnica trójmiasta

tri-city by-pass

 

OUA

obwód utrzymania autostrady

operation and maintenance centre, motorway maintenance compound, motorway maintenance centre

 

OWO

ogólny węgiel organiczny

total organic carbon

TOC (1)

OZC

ogólne zapotrzebowanie ciepła

overall heat demand

 

OZE

odnawialne źródła energii

renewable energy sources

RES

ozn. proj.

oznaczenie projektowe

drawing reference

dwg. Ref.

p.o. (1)

przystanek osobowy

passenger halt

 

p.o. (2)

pełniący obowiązki (np. burmistrza)

acting (e.g. mayor)

 

p.p.m.

powyżej poziomu morza

above sea level

a.s.l.

p.p.p. (2)

poziom posadowienia parteru

finished floor elevation, finished floor level

FFL, ffl

p.u.

powierzchnia użytkowa (pomieszczenia)

(internal) floor space, floorage, floorspace, useful floor space

 

pal FSC

pal formowany świdrem ciągłym

augercast pile, Continuous Flight Auger (pile), augered cast-in-place pile, auger cast pile

CFA (pile), ACIP pile

pas.

pasażer

passenger

 

PDA

pas drogowy autostrady

motorway right-of-way

motorway RoW

PEO

punktowe elementy odblaskowe

Raised Pavement Markers, cat’s eye (reflectors), (retroreflecting) road studs, (reflective) road studs,cat eyes, reflective (raised) (pavement) markers, raised reflective pavemnet markers, retro reflecting road studs

RPM (2)

PFU

program funkcjonalno-użytkowy

functional specification, owner's design criteria, owner's program, project brief, (outline) design specifications, Technical Specifications / Employer's Requirements, tender specification(s)

 

pgs PGS

poziom główki szyny

railhead level, rail crown

 

pH

wskaźnik stężenia jonów wodorowych

hydrogen ion concentration

 

PiK

metoda pierścienia i kuli

ball and ring method, ring and ball method

 

PIR (pianka PIR)

pianka poliizocyjanurowa

polyisocyanurate (foam)

PIR

płyta g-k

płyta gipsowo-kartonowa

gypsum board, plasterboard, gypsum sheet, gypsum plasterboard, wall board

gyp. bd.

POIiŚ

program operacyjny infrastruktura i środowisko

Operational Programme Infrastructure and Environment

OPI&E

potw.

ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa

relief set pressure

 

PP

projekt przetargowy

tender design, design for tender, tender drawings and specifications, bid plans and specifications, scheme design

 

PPO

plac poboru opłat

barrier plaza, main toll barrier, mainline (toll) plaza, toll plaza

 

PPP

partnerstwo publiczno prywatne

alternative project delivery, public private partnership

APD

PPS

płyta postojowa samolotów

(parking) apron, aircraft parking area

 

ppt (3)

pierwotny poziom terenu

existing ground level

 

ppt, p.p.t. (2)

poniżej poziomu terenu

below ground level

BGL

ppt. (1)

projektowany poziom terenu

finished ground level, finished grade

FGL, F.G.

PPW

polowa pojemność wodna

field moisture capacity, field capacity (1), moisture holding capacity

 

PPZ

produkcyjny poziom zgodności

operating compliance level

OCL (1)

pref.

prefabrykowany

prefabricated

 

prob.

ciśnienie robocze

working pressure

 

PSP

Państwowa Straż Pożarna

fire department (headquarters)

 

PSR

poziom swobody ruchu

level of service

LOS (1)

Pwk

powierzchnia wewnętrzna kondygnacji

gross internal area

 

PWP

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, pożarowy wyłącznik prądu

fireman’s switch, fire (safety) switch, fireman’s switch, fire (safety) switch

 

PWZ

pompa wody zasilającej

boiler feed pump, (boiler) feedwater pump

BFP

PZ (dokument PZ)

dokument "przyjęcie z zewnątrz"

goods receipt note

 

PZJ (1)

program zapewnienia jakości

quality assurance plan, quality assurance program

 

PZJ (2)

Plan Zarządzania Jakością

Quality Management Plan

QMP

RCO

rozbicie ceny ofertowej

lump sum breakdown, breakdown of the lump sum (price)

 

RCP

rejestracja czasu pracy

time and attendance control

TACS

RDW

(Europejska) Ramowa Dyrektywa Wodna

Water Framework Directive

WFD

rg (2), rbg. rbh

roboczogodzina

employee hour, manhour, labour hour, employee hour, manhour

 

RLM

równoważna liczba mieszkańców

population equivalent, equivalent inhabitants

PE (2)

ROP

ręczny ostrzegacz pożarowy

(alarm) callpoint

 

RWP

rozwarcie wierzchołkowe pęknięcia

crack tip opening displacement

CTOD

rycz.

ryczałt

lump sum

l.s.

s.c.

sieć ciepłownicza

heat network

 

SAP

sygnalizacja alarmu pożarowego

(automatic) fire alarm system

AFAS

SBL

samoczynna blokada liniowa

automatic block signalling

ABS (1)

SDR

średni dobowy ruch w roku

average annual daily traffic

AADT

SGU

stan graniczny użytkowania

service limit state, serviceability limit state, service limit state, serviceability limit state

SLS (1)

SIP

system informacji pasażerskiej, system informacji pasażerskiej

customer information system, passenger information system, customer information system, passenger information system

CIS, PIS, CIS, PIS

SIP

system informacji dla podróżnych

customer information system, passenger information system

CIS, PIS

SIWZ

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

bid documents, bidding documents, tender package, terms of reference, tender document, statement of requirements, bid package, bidding and contract requirements, essential terms and conditions

 

SKD

system kontroli dostępu

access control system

ACS (2)

SN

średniego napięcia

medium voltage

MV (1)

SOK (1)

stacja ochrony katodowej

cathodic protection station, cathodic protection rectifier

CPS (1)

SP

średnioprężny

intermediate pressure

IP (1)

SPO

stacja poboru opłat

ramp (toll) plaza

 

SPZ

samoczynne ponowne załączanie

auto reclosing

 

SRK (1)

sterowanie ruchem kolejowym

railway interlocking, railway signalling

 

SRP

stacja redukcyjno-pomiarowa

pressure regulating and metering station, regulator and metering station, pressure reducing-metering station, pressure reducing and metering station

 

SSP (1)

system sygnalizacji pożarowej, system sygnalizacji pożaru

(automatic) fire alarm system

AFAS

SST

szczegółowe specyfikacje techniczne

construction specification(s)

 

stal ciąg.

stal ciągniona

drawn steel

 

STG

suche tynki (gipsowe)

dry linings, dry lining, plasterboard lining, drywalling

 

SUO

samoczynne urządzenia oddymiające

automatic opening vent system

AOV system

SW

studium wykonalności (inwestycji)

project feasibility study

 

system AJP

system automatycznej jazdy pociągu

automatic train operation (system)

ATO

system EOR

system elektrycznego ogrzewania rozjazdów

switch point heating system, switch heating system, point heater, electric point heater

 

SZ

system zarządzania

management system

 

SZ (specjalista ds. SZ)

specjalista ds. systemów zarządzania

management systems specialist

 

SZCW

silnie zmieniona JCW

heavily modified water body

 

szg

średniozagęszczony (grunt w stanie naturalnym)

medium dense

 

SZR

automat samoczynnego załączania rezerwy

automatic transfer switch, automatic transfer switch system, source-changeover system

ATS (2)

SZWO

substancje zubożające warstwę ozonową

ozone-depleting substances

ODS

t. jedn.

tekst jednolity

consolidated text

 

TBM-S

maszyna wiercąca z tarczą

tunnel boring machine with shield skin

 

TBS

towarzystwo budownictwa społecznego

housing association

 

TBW

technologia betonu wodoszczelnego

watertight concrete system, white tank, watertight concrete system

 

TER

tabela elementów rozliczeniowych

bill of quantities

BoQ

tj., t.j.

tekst jednolity

consolidated text

 

TK

tomografia komputerowa

computer tomography

CT (3)

TP

turbina parowa

steam turbine

 

tp/h

ton pary na godzinę

tons of steam per hour

TSH

TPO

termiczne przekształcanie odpadów

thermal processing of waste

 

TUZ

trwałe użytki zielone

permanent meadows and pastures

 

TWA

time-weighted average over 8-hours

wartość średnia ważona stężenia odniesiona do 8 godzin pracy

 

TZWS

tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

glass (fibre) reinforced plastick, glass fibre reinforced polymer

GRP

Uc

udział procentowy pojazdów ciężarowych

percentage of heavy good vehicles

percentage of heavy good vehicles

UDT

Urząd Dozoru Technicznego

Office of Technical Inspection

 

UGiW

unia gospodarcza i walutowa

economic and monetary union

 

UOCS

układ odzysku ciepła ze spalin

flue gas heat recovery system

 

UPS

uboczne produkty spalania (węgla)

coal combustion products

CCP

w. (1)

warstwa

layer

 

w. (2)

węzeł drogowy

grade-separated crossing, grade-separated junction, interchange, motorway interchange, freeway interchange, grade separation, highway junction

 

w.h.s.

węzeł higieniczno-sanitarny

toilet and bath

T&B

w.h.s. sprzężony z j.m.

węzeł higieniczno-sanitarny sprzężony z jednostką mieszkalną

en-suite bathroom

 

w/c (wskaźnik w/c)

wskaźnik wodno-cementowy

water-cement ratio

w/c ratio

w/h

liczba wymian powietrza na godzinę

air changes per hour

ACH

w/s (wskaźnik w/s)

wskaźnik wodno-spoiwowy

water-binder ratio

w/b ratio

wlz

wewnętrzna linia zasilająca

feeder conductor, sub-main line (2), incoming feeder, main incomer

 

WMB

wytwórnia mieszanek bitumicznych

asphalt mixing plant

 

WMT

wydajność maksymalna trwała

maximum continuous rating

MCR

work.

workowany

bagged

 

WOU

warunki ogólne umowy

standard contract terms and conditions

 

WP

wskaźnik piaskowy

sand equivalent (value)

SE (2)

WWA

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

polycyclic aromatic hydrocarbons

PAHs

wyk.

wykonawca (1)

contractor

 

WZ (dokument WZ)

dokument "wydanie zewnętrzne"

shipping note

 

WZiZT

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

outline planning permission, zoning approval

 

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

as (subsequently) amended

 

z up.

z upoważnienia

pro procurationem

pp.

z.w.u.

zimna woda użytkowa

cold tap water

 

z/s (1)

rura stalowa ze szwem

welded steel pipe, seam steel pipe

 

ZKA

zawór kontrolno-alarmowy

(automatic) alarm check valve, alarm valve

 

ZKP

zakładowa kontrola produkcji

factory production control

FPC

ZTPOK

zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych

energy from waste plant, energy from waste facility, waste to energy plant, waste to energy facility

EfW (plant) (1), EfW facility, WtE plant

ZTUO

zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów

incinerator plant

 

ZW (wodomierz ZW)

wodomierz zimnej wody

cold water meter

 

zw.

poziom wody

water level, water surface

 

ZWiK

zakład wodociągów i kanalizacji

water and sewer company