Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

u zbiegu (ulic)

at the corner of ....st. and .... st.

uciążliwość dla mieszkańców

disruption to local residents

udzielił zgodę na odstępstwo

granted relaxation

ujęte jak również nie ujęte

whether or not inlcuded

ujęty w modelu jako

represented in the model as

układany na zaprawę

laid in mortar

ukończony w #%

is #% complete

ulegają sumowaniu

are cumulative

umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących kopiach

this agreement is made in triplicate

umożliwić doświetlenie obiektu

allow for natural light

upewnić się

satisfy oneself

uprzejmie informujemy że

please be advised that

usprawnić

improve

ustala się x, przewidziano x

x is specified

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą

this specification has been prepared to define

ustalenia ze spotkania

outcomes of the meeting

ustalić doświadczalnie

determine by trial

ustalono że

it was discussed that

ustawiczne doskonalenie

continuous improvement

usterki stwierdzone w trakcie odbioru

defects found during the inspection

ustosunkować się do

to address

usunąć nieszczelność

repair the leak, fix a leak

uszkodzenia w trakcie transportu

damage in transit

uściślić

define more specifically

utrudniać

complicate

utrudniać normalną eksploatację

impair normal operation

utrzymać na możliwie niskim poziomie

minimise as far as practicable

utrzymywać porządek na terenie budowy

keep the site tidy

utwierdzać w przekonaniu

confirm sb. in his/ her opinion

uwaga!

important

uważa że ...

is of the opinion that

uważam więc że ...

thus, i believe

uwględniono

consideration has been made for

uwzględniając obecny stan rzeczy

things being as they are

uwzględnić należy

account should be given to

uwzględnić uwagi z przeglądu ...

revise as commented by

uwzględniono wpływ

allowance was made for the ...

uzasadnionym jest twierdzenie, że

it seems reasonable to conclude

uzgodni z inżynierem

seek engineer's approval

uzgodnić postanowienia

align the provisions

uzgodnić sprzeczne fragmenty dokumentacji

correct for conformity

uzgodnić z inwestorem

agree with the owner

uzgodniony i zaakceptowany przez

proposed to and approved by

uzupełnić

add as required

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem

used as intended