Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

są dobierane

are specified

są lżejsze

have lower weight

są niewskazane

are best avoided

sądzić, uważać

believe

sezonowanie drewna na otwartym powietrzu

air seasoning

sezonowanie drewna na wolnym powietrzu

air seasoning

sformułować cele jakościowe

develop quality objectives

sformułować model

build up a model

sformułować równanie

set up an equation

siła przyłożona do ...

force imparted to ...

skargi i roszczenia

grievances and claims

skonkretyzować

make definite

skorzystać z doświadczeń

make use of the experiences

skorzystać z gwarancji

to call a security

skrócić czas realizacji

cut down the lead time

skuć starą zaprawę

chip away the old mortar

skuteczność zastosowania

effect

spawane

joined by welding

specyfika

nature

specyfika terenu budowy

site conditions

specyfikacja powinna przewidywać

specification shall consider

spełnia wymagania normy ...

manufactured to ....

spełniać następujące wymagania

conform to the following requirements

spełniający wymagania polskich norm

to polish standards

spłukać obficie wodą

copiously rinse with water

sporządzony w # egzemplarzach

issued in # copies

spotkanie pomiędzy

meeting attended by

spowoduje utratę praw gwarancyjnych

will make the warranty void

sprawa jest w toku

(this) action is pending

sprawa w toku

yet to be completed

sprawę prowadzi

contact person

sprawny (techniczne)

in good working order

sprzedawany na sztuki

sold per item

sprzedawany po # sztuk

sold per #

sprzedawany w odcinkach metrowych

sold per 1 metre

sprzyja rozwojowi pleśni

fosters the growth of mold

sprzyjający czemuś

conducive to sth

staje się zbędny

is no longer needed

stale rosnące wymagania

ever increasing requirements

stanąć w pierwszej linii

to be at the forefront

stanowić zagrożenie dla ...

affect

staraniem i na koszt wykonawcy

by the contractor at his own cost

staraniem wykonawcy

at contractor's effort

stoi to również w sprzeczności z

this also conflicts with

stoimy przed ogromną szansą

a great oportunity has arisen for us to ....

stoją w sprzeczności z postanowieniami

is in conflict with

stosować bez rozcieńczania

ready to use as supplied

stosować się do poleceń

abide by the instructions

stosować się do poleceń wydanych przez

abide by the instructions of

stosują się odpowiednio

apply accordingly

strona celowo pozostawiona pusta

this page has intentionally been left blank

stroną x do góry

with the x side uppermost

strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści

now therefore the parties have agreed as follows

stwierdzono również, że

finally, it was found that

stwierdzono silną korelację

a strong correlation was found

summa summarum

all in all

systematyzować

sort out

szerokie spektrum

wide variety

szybki w montażu

quick to install

świadczy o tym

this is evidenced by