Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

ma decydujące znaczenie dla, decyduje o

is critical for

ma długość # m i szerokość # m

measures # metres long by # metres wide

ma dwojakie zastosowanie

serves a two-fold purpose

ma mniejszą skłonność do

is less likely to

ma ogromne znaczenie

can never be underestimated

ma pozytywy wpływ na ....

helps .... performance

ma udokumentowaną historię

has a proven track record

ma uzasadnione podejrzenia

has reason to believe

ma wpływ na

has a bearing on

ma znaczenie

is a consideration

mają decydujące znaczenie

are of decisive importance

mają jedynie charakter przykładowy

are indicative only

mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w tekście

are given for convenience only

mając na względzie

whereas

mając to na względzie

hence

maksymalnie wykorzystać

capture the full potential of

mało lub brak (czegoś)

little to no (sth.)

material łatwy w czyszczeniu

easy to clean material

materiał stosowany z powodzeniem

(well) proven material

meritum

substantive issue

metoda oznaczania xxx

test method for xxx

metodą endoskopową

by endoscopy

metodą prób i błędów

by trial and error

miał miejsce stosunkowo rzadko

was quite rare

miało miejsce spotkanie z udziałem

a meeting was held which was attended by

mieć negatywny wpływ

disturb

mieć pozytywny wpływ na ...

improve

mieć przeniesienie na

have bearing on

mieć rozeznanie (w czymś)

be familiar with

mieć umowę, zawrzeć układ

to have a deal

mierząc w rzucie poziomym

measured in the horizontal plane

mierzony w rzucie poziomym

measured in a horizontal plane

między innymi

particularly but not solely, inter alia

mimo tego

that being said

mniej więcej taki sam

broadly the same

mniejsza ilość

less amount

model uwzględnia

the model considers

mogą nie spełniać wymagań

need not meet the requirements

mogę się jedynie domyślać

i can only speculate that

moje wątpliwości budzi x

I question x

most nad rzeką x

bridge across the river x

motyw przewodni

underlying theme

mowa jest również o

mention is made of

może to okazać się niewystarczające

this may be deficient

możliwość ....

.... if required

możliwość wykorzystania jako ...

suitability as ...

możliwość wystąpienia

potential for

możliwość zastosowania metody

feasibility of the method

można tłumaczyć

can be attributed to

można więc stwierdzić

it is therefore concluded

musi uwzględniać

must consider

musi wynikać z

it must be evident from

musi znać

must be conversant with