Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

dać impuls

stimulate

dała znakomite efekty

yielded excellent results

delegować pracowników

provide personnel

deskowanie musi wytrzymać obciążenie od układanej mieszanki

formwork must stand up to concrete placed against it

dla bezpieczeństwa

to be on the safe side

dla całości inwestycji

for all the project works

dla każdego przypadku z osobna

on a case-by-case basis

dla pełnej jasności

for (the) avoidance of doubt

dla porównania

for the sake of comparison

dla porównania...

in comparison, ...

dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości zaznacza się że ....

for (the) avoidance of doubt

dla większej czytelności

for the sake of clarity

długookresowość

long timescale

do # włącznie

up to and including

do chwili obecnej

up to this time

do decyzji inwestora

to be confirmed by the client

do naszych atutów należą:

we boast of:

(do dokumentu) należy dołączyć

(the document) must be attached with

do oferty należy dołączyć

the tender submission should include

do przyjęcia lub odrzucenia

for approval or otherwise

do samodzielnego montażu

for diy installation

do uzgodnienia

to be confirmed

docenić i promować

recognise and encourage

dodać #% na straty materiałowe

add #% for waste

dokładnie wymieszać

stir well, thoroughly mix

dokonano następujących ustaleń

the following was agreed

dokonano porównania

comparison was done

dokręcić poluzowane nakrętki

retighten nuts

dokręcić z wyczuciem

tighten with care

dokument wystawiony na

document issued in the name of

dokumentacja projektowa przewiduje

the design specifies

dołożono wszelkich starań

every effort has been made

dołożyć wszelkich starań

make every reasonable effort

dopełnić formalności

complete formalities

dopracowany

well developed

doprecyzować

be more specific with sth.

doprecyzować

more fully describe, be more specific with sth., clarify

doprowadzić zasilanie do ....

to run power to ...

dopuszczalna odchyłka wynosi

shall be accurate to within the following

dopuszczalne jest odstępstwo od tego wymogu

this requirement may be waived

dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi

plumb shall be accurate to within the following

doraźny

ad hoc

doręczony osobiście

served in person

doręczyć

to serve (sb. with sth.)

doręczyć osobiście

serve in person

doskonalenie

perfecting

dostarczony pocztą

mailed

dostępny jako wyposażenie dodatkowe

available as an accessory

dostosowany do

adapted to

dotyczą warunków ustalonych

represent steady-state conditions

droga z polami po obu stronach

field lined road

drugi z pary

second of the pair

duża liczba x

numerous x

duża powierzchnia działki roboczej, duża działka robocza

large-area pour

duże różnice

considerable differences

duże uogólnienie

far reaching generalisation

duże uproszczenie

far reaching simplification

duży popyt jest na x

x is/ are in high demand

dwa punkty oddalone od siebie o # metrów

two points # m apart

dwie współpracujące części

the two parts involved (in the interaction)

dyskretny urok

unpretentious charm

dysponuje rozległą wiedzą

has extensive knowledge

działając na rzecz i w imieniu

acting in the interest and on behalf of

dzieje się tak ponieważ

this is the case since

dziękujemy za wyjaśnienie

clarification accepted