Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Po polsku

Po angielsku

badania wykazały

the tests showed that

badano również

also of interest was/ were

bardziej konkretny

more specific

bardziej wyczerpujące dane ... zamieszczono w

for more details see

bardziej wyeksponowany

more pronounced

bez konieczności ...

without needing to ...

bez nieuzasadnionej zwłoki

within a reasonable time

bez uprzedniej pisemnej zgody

without the prior written consent

bez wątpienia

there is no denying

bez zbędnej zwłoki

without undue delay

bez zmian w stosunku do ...

unchanged with respect to ...

bez zmian w stosunku do obecnej sytuacji

keep as is

bezpłatna infolinia

toll-free line

bezpośrednio na zbiorniku

on the vessel itself

bezpośrednio przed

immediately prior to

bezwzględnie przestrzegać

strictly follow

będą wiążące dla stron umowy

shall be binding on the parties

będąc w pełni świadomym

being fully aware that ...

będzie realizowany w ...

will take place in ...

bieżące funkcjonowanie

on-going operation

bieżące problemy

issues that may arise

biorąc to pod uwagę

hence

brak uszkodzeń

integrity (1)

brak wymagań

unspecified

budowa jest na ukończeniu

construction nears completion

budynek będzie mieścił

the building will be occupied by

budynek jest budowlą ceglaną

building is a brick construction

budynek nie jest użytkowany

building is unoccupied

budynek o wysokości x kondygnacji

building of x storeys

(budynek) zaprojektowany dla ## pracowników

with capacity for up to ## staff

budzi wątpliwości

is questionable

być obeznanym (w czymś)

be familiar with

był mniej wyraźny

was less distinct