Słownik Budowlany - najtaniej

Nasze słowniki to wynik 25 lat poszukiwań terminologicznych i konsultacji z inżynierami działającymi na międzynarodowym rynku budowlanym. Największy z nich, Słownik Budownictwa, Infrastruktury i Wyposażenia - wyd. VI zawiera ponad 94 tys. haseł (zob. Blog autora). Słowniki dostępne są w wersji na PC i na Android.

Przejdź do słownikówRecenzje użytkowników

Tłumaczenia techniczne i przysięgłe

Nie ufaj dyletantom nastawionym wyłącznie na zysk. Skorzystaj z oferty tłumaczy z prawie 25-letnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz innych dziedzinach techniki. Nasi tłumacze przysięgli nie uzyskali tytułu "z nadania" lecz zdali bardzo trudny egzamin. Napisz bezpośrednio lub zapoznaj się z referencjami i naszym zespołem

Referencje (usługi tłumaczeniowe)Kontakt i ceny

WAŻNA INFORMACJA: Zamieszczone tutaj skróty polskie (kolumna "po polsku") i ich tłumaczenia na j. angielski oraz frazy polskie i angielskie, głównie techniczne, ale nie tylko, to produkt uboczny ponad 27 lat pracy nad Słownikiem budownictwa, infrastruktury i wyposażenia (obecnie w sprzedaży jest VII wydanie). Ze względu na podane odpowiedniki polskie/ angielskie nie jest to zwykły słownik skrótów (acronym finder), jakich wiele znaleźć można w internecie. Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj skróty techniczne a także frazy występujące w umowach dzięki temu, że zawierają również tłumaczenia będą przydatne przy tłumaczeniu umów i dokumentacji budowlanych a być może zachęcą do zakupu dwujęzycznego (polskiego/ angielskiego) słownika technicznego mojego autorstwa, który obecnie liczy ponad 100 tys. haseł i ciągle się rozwija. Przyjąć można w przybliżeniu, że zawartość wszystkich podstron to zaledwie pół procenta zawartości słownika! Aby poznać więcej informacji o Słowniku Technicznym, przeczytać recenzje i/ lub zainwestować w jego zakup proszę kliknąć tutaj.

Skrót angielski

Po angielsku

Po polsku

Skrót polski

% (m/m)

% mass/ mass

procent wagowych

% wagowych

% v/v

% volume/ volume

% objętościowych

% obj.

%ile

percentile

percentyl

 

%SL

percent section loss

wskaźnik ubytku przekroju poprzecznego

 

(%) m/m

% mass/ mass

procent wagowych

% wag.

@

at xxx degrees Celsius (centigrade)

w temp. C

 

100% HBS

100% Hold Baggage Screening

system stuprocentowej kontroli bagażu rejestrowanego

 

3PL (provider)

third-party logistics provider

operator logistyczny

 

A&E

accident and emergency

pomocy doraźnej

 

A.D.

air-dried (wood/ timber)

(drewno) suszone na wolnym powietrzu, drewno suszone naturalnie

 

a.k.a.

also known as xxx

zwany również xxx.

 

a.l.

all lengths

wszystkie długości (tarcicy)

 

a.m.

above mentioned

wyżej wymieniony

ww.

A.O.D.

above ordnance datum

powyżej poziomu odniesienia

 

a.s.l.

above sea level

nad poziom morza

npm

a/s

alongside

wzdłuż

 

AADT

average annual daily traffic

średni dobowy ruch w roku

SDR

AADT

annual average daily traffic

średni dobowy ruch w roku

SDR

AAR

alkali-aggregate reaction

reaktywność alkaliczno-krzemionkowa, reakcja alkaliczno-krzemionkowa, reakcja alkalia-kruszywo

 

AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Ruchu

 

AASS

acetic acid salt spray

kwaśna mgła solna

 

AAV (1)

air admittance valve

zawór napowietrzający

 

ABS (1)

automatic block signalling

samoczynna blokada liniowa

SBL

ABS (2)

acrylonitrile butadiene styrene

kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy

 

AC

asphalt concrete

asfaltobeton

 

AC sheet

asbestos cement sheet

eternit

 

ACB (1)

asphalt concrete base

podbudowa z betonu asfaltowego

 

ACB (2)

active chilled beam

belka chłodząca aktywna

 

ACBFS

air-cooled blast furnace slag

żużel kawałkowy, żużel gruby, żużel blokowy

 

ACC (1)

autoclaved aerated concreto, autoclaved cellular concrete

autoklawizowany beton komórkowy

ABK

ACC (2)

air-cooled condenser

skraplacz chłodzony powietrzem, chłodnia wentylatorowa

 

ACH

air changes per hour

liczba wymian powietrza na godzinę

w/h

ACI

American Concrete Institute

Amerykański Instytut Badań Betonu

 

ACP (1)

access control point

punkt kontroli dostępu

punkt KD

ACP (2)

asphalt concrete pavement

nawierzchnia z betonu asfaltowego

 

ACPH

air changes per hour

liczba wymian powietrza na godzinę

w/h

ACR (1)

alkali-carbonate reaction

reaktywność alkaliczna z kruszywem węglanowym

 

ACR (2)

attenuation to crosstalk ratio

tłumienie przesłuchu

 

ACS (1)

asphalt concrete surface

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

 

ACS (2)

access control system

system KD

 

AD (1)

anaerobic digestion

fermentacja anaerobowa (metanowa)

 

ADC

analog-to-digital converter

konwerter analogowo-cyfrowy

 

ADF

average daily flow

średnia dobowa ilość ścieków

 

ADM

add-drop multiplexer

krotnica transferowa

 

ADTT

average daily truck traffic

średni dobowy ruch pojazdów ciężarowych

 

ADW

agricultural drainage well

studnia drenarska

 

ADWF

average dry weather flow

przeciętna dobowa ilość ścieków komunalnych pogody bezdeszczowej

 

AE

architectural engineer

inżynier architekt

 

AEA

air-entraining admixture

domieszka napowietrzająca (do betonu)

 

AEER

annual energy efficiency ratio

średnioroczny współczynnik efektywności energetycznej agregatu

 

AFA system

(automatic) fire alarm system

system sygnalizacji pożarowej

SSP (1)

AFAS

(automatic) fire alarm system

instalacja sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji pożarowej, sygnalizacja alarmu pożarowego

ISP, SSP (1), ISP, SAP

AFBC boiler

atmospheric fluidized bed combustion boiler

kocioł fluidalny atmosferyczny

 

AFC (1)

automatic frequency control

automatyczna regulacja częstotliwości

ARC

AFF

above finished floor (level)

powyżej poziomu posadzki, nad poziomem posadzki

 

AGC

European Agreement on Main International Railway Lines

europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych

 

AGG

abnormal grain growth

nadnaturalny wzrost ziaren

NWZ

AGR (1)

advanced gas reactor

zaawansowany reaktor gazowy

 

AGR (2)

European Agreement on Main International Traffic Arteries

europejska umowa o głównych międzynarodowych arteriach ruchu

 

AGTC

European Agreement on Important International Combined Transport and Related Installations

europejska umowa o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących

 

AHB

automatic half barrier

półrogatka automatyczna

 

AHU

air handling unit

centrala wentylacyjna

 

AJMF

adjusted job-mix formula

recepta robocza mieszanki betonowej

 

ALARP

as low as reasonable practicable

(ryzyko) na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie

 

ALC

active leakage control

aktywna kontrola wycieków

AKW

all mod cons

(with) all modern conveniences

z nowoczesnym wyposażeniem

 

AMF

accident modification factor

współczynnik modyfikacji wypadków

 

AML

abandoned mining land

teren pogórniczy

 

ANPR

automatic number plate recognition

system sczytywania tablic rejestracyjnych

 

AOS

apparent opening size

umowny wymiar porów

 

AP

action plan

harmonogram zadaniowy

 

APC

air pollution control

oczyszczanie gazów odlotowych

 

APD

alternative project delivery

partnerstwo publiczno prywatne

PPP (1)

APJ

asphaltic plug joint

przekrycie dylatacji bitumiczne, dylatacja bitumiczna

 

APM (methods)

agile project management (methods)

metody zwinne zarządzania projektem

 

APP

atactic polipropylene

polipropylen ataktyczny (plastomer)

 

apprx., approx.

approximately

około

ok.

APS

automatic protection switch

automatyczne zabezpieczenie sieci przed uszkodzeniem

 

APSS

automatic phase selector switch

automatyczny przełącznik faz

 

AQL

accepted quality level

akceptowany poziom jakości

 

ARI

Air-Conditioning and Refrigeration Institute

Instytut Klimatyzacji i Chłodnictwa

 

ARS

Automatic Route Setting

automatyczne nastawianie przebiegów

ANS

AS

alloy steel

stal stopowa

 

asap

as soon as possible

w najszybszym możliwym terminie, w trybie pilnym, niezwłocznie, możliwie najszybciej, w najkrótszym możliwym terminie

 

ASB

aggregate subbase

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

 

ASD

aspirating smoke detection

bardzo wczesna detekcja dymu

 

ASD

air sampling detection

bardzo wczesna detekcja dymu

 

ASD system

air sampling detection system

system zasysający detekcji dymu, (ssący) system bardzo wczesnej detekcji dymu

 

ASD system

aspirating smoke detection system

(ssący) system bardzo wczesnej detekcji dymu

 

ASDA

accelerated stop distance available

rozporządzalna długość przerwanego lądowania

 

ASE

antishrink efficiency

wskaźnik zmniejszenia kurczenia tarcicy

 

ASR

alkali-silica reaction

reakcja alkaliczno-krzemionkowa

 

ASR gel

alkali-silica gel

żel alkaliczno-krzemionkowy

żel ASR

ass’y

assembly (1)

scalenie (elementów)

 

AST

above-ground (storage) tank

zbiornik magazynowy naziemny

 

ASTM

American Society for Testing and Materials

Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałoznawstwa

 

ATB

asphalt treated base

podbudowa z betonu asfaltowego

 

ATDM

asynchronous time divided multiplexing

multipleksowanie asynchroniczne z podziałem czasowym

 

ATM

automatic telling machine

bankomat

 

ATO

automatic train operation (system)

system automatycznej jazdy pociągu

system AJP

ATR

attenuated total reflection

osłabione całkowite odbicie wewnętrzne

 

ATS (1)

automatic train stop system

system samoczynnego hamowania pociągów

 

aux. boiler

auxiliary boiler

kocioł rozruchowy

 

av.l.

average length

średnia długość

 

AVB

Atmospheric Vacuum Breaker

izolator przepływów zwrotnych typu AVB

 

AWB

air way bill

konosament lotniczy

 

AWD

acoustic warning device

sygnalizator dźwiękowy

 

AWS (1)

automatic warning system (at a level crossing)

(system) samoczynnej sygnalizacji przejazdowej

ssp (2)

AWS (2)

automated weather station

bezobsługowa stacja meteorologiczna

 

AWSS

automatic water suppression system

stałe samoczynne urządzenie gaśnicze wodne

 

B&B planting

ball and burlapped planting

sadzenie z bryłą korzeniową

 

B&S

beams and stringers

belki i rygle

 

b&s joint

bell and spigot joint

połączenie kielichowe (1)

 

b/f

brought forward

z przeniesienia

 

b/v

book value

wartość inwentarzowa

 

B/W camera

black and white camera

kamera czarno-biała

 

BA

breathing apparatus

aparat oddechowy

 

BA system

burglar alarm (system)

instalacja sygnalizacji włamania, alarm włamaniowy

 

BAS

building automation system

automatyka obiektowa, system zarządzania budynkiem, system automatyki budynkowej

 

BBTM

beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

very thin layer asphalt concrete

 

BC (1)

(load) bearing capacity

nośność

nośn.

BC (3)

bituminous concrete

asfaltobeton, beton asfaltowy

BA

BD (4)

bulk density (1)

gęstość nasypowa, ciężar usypowy, gęstość pozorna, gęstość objętościowa

 

bdg

boarding

deskowanie

 

bdl.

bundle

wiązka

 

bdr (1)

bedroom

sypialnia (1)

 

bdr (2)

bedroom

pokój hotelowy

 

BEng.

bachelor of engineering

inżynier (inż.)

 

BF (1)

brittle fracture

pękanie kruche

 

BF (2)

blast furnace

wielki piec

 

BFBC boiler

bubbling fluidised bed combustion boiler

kocioł fluidalny z warstwą fluidalną pęcherzykową

 

BFC

bolted flanged connection

połączenie śrubowo-kołnierzowe

 

BFP

boiler feed pump

pompa zasilająca kocioł

 

BFR

brominated flame retardants

środki ognioochronne zawierające brom

 

bg

below grade

poniżej poziomu terenu (przylegającego do budynku)

 

BGL

below ground level

poniżej poziomu terenu

ppt, p.p.t. (2)

BHCA

Busy Hour Call Attempt

liczba prób zestawienia połączeń w godzinie największego ruchu

 

BHE

borehole heat exchanger

kolektor gruntowy pionowy

 

bhp

brake horse power

moc użyteczna w KM

 

BHS

baggage handling system

system obsługi bagażu

 

BI insurance

business income insurance

ubezpieczenie utraty zysku wskutek zdarzeń losowych

 

Bi-Di pig

bi-directional pig

tłok czyszczący dwukierunkowy

 

BL

breaking load

obciążenie zrywające, obciążenie niszczące, siła niszcząca

 

BLDC motor

brushless DC electric motor

bezszczotkowy silnik prądu stałego

 

bldg.

building

budynek

 

BLF

buckling load factor

wyboczeniowy współczynnik projektowy

 

blk

black

czarny

 

BM (1)

benchmark (1)

punkt wysokościowy, reper

 

BM (1)

bench mark

reper, punkt wysokościowy

 

BM (3)

benchmark (2)

cel cząstkowy

 

BMS

building management system

automatyka obiektowa

 

bn

billion

miliard

mld

BNR

biological nitrogen removal

biologiczne usuwanie fosforu

 

BOD

biochemical oxygen demand

biologiczne zapotrzebowanie na tlen

BZT

BOF

basic oxygen furnace

konwertor tlenowy

 

boiler eff

boiler efficiency

sprawność cieplna kotła

 

BoM

bill of materials

zestawienie (podstawowych) materiałów

 

BOP (2)

blowout preventer

prewenter przeciwerupcyjny

 

BoQ

bill of quantities

projekt ilościowy, książka przedmiarów, projekt ilościowy, książka przedmiarów

 

BOT

built-operate-transfer

buduj-eskploatuj-zwróć

 

BP (1)

by-pass (1)

obwodnica

 

BP (1)

bypass (2)

obwodnica

 

BP (2)

before present

przed teraźniejszością

 

bph (1)

bags per hour

sztuk bagażu na godzinę

 

BPH (2)

bottles per hour

butelek na godzinę

 

BSC

base station controller

kontroler (sterownik) stacji bazowej

 

bsmt.

basement

kondygnacja podziemna

 

BSP (1)

branch soil pipe

podejście kanalizacyjne do toalety

 

BST (1)

bituminous surface treatment

utrwalenie powierzchniowe przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów

 

bth

bathroom

ubikacja (1)

 

btr.

better edge

krawędź bazowa (elementu struganego)

 

BTS

base transceiver station

stacja bazowa (telefonii komórkowej)

 

BUM

bottom up method

budowa metodą odkrywkową

 

BUR

(asphalt) built-up roof(ing)

dach o pokryciu z papy, dach kryty papą

 

but./min.

butelek na minutę

bottles per minute

bpm

BV

book value

wartość inwentarzowa

 

BVP

boundary value problem

zagadnienia brzegowe

 

bwk

brickwork

mur z cegieł

 

BWW (2)

beton wysokiej wytrzymałości

high strength concrete

 

C steel, CS, c.s.

carbon steel

stal węglowa

 

C&D waste

construction and demolition waste

odpady budowlane i rozbiórkowe

 

C.E. (1)

civil engineer

inżynier budownictwa lądowego i wodnego

 

C.E. (2)

carbon equivalent

równoważnik węgla, równoważnik chemiczny węgla

 

C.G.

centre of gravity

środek ciężkości (bryły)

 

C.G.

center of gravity

środek ciężkości (bryły)

 

c.i., CI, c/i

cast iron

żeliwo (zwykłe)

 

C.M. (3)

concrete monument

betonowy słupek geodezyjny

 

c.p. (4)

chrome plated

chromowany

 

C.P.I.

consumer price index

wskaźnik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych

 

c.r.

cold rolled

walcowany na zimno

 

C.T. (5)

centre of torsion

środek skręcania

 

c/ board

cupboard

kredens

 

c/c (1)

carbon copy

kopię otrzymują:, do wiadomości

k/o, k.o. (2)

c/f

carried forward

do przeniesienia

 

c/o

care of

skierowane do

 

C/SK screw

countersunk scew

wkręt z łbem wpuszczanym

 

c/w

complete with

w zestawie z

 

c/w ratio

cement-water ratio

współczynnik cementowo-wodny

 

c/way

carriageway

jezdnia

 

c’way

carriageway

jezdnia

 

ca.

circa

około

ok.

CABO

Council of American Building Officials

Amerykańska Rada Rzeczoznawców Budowlanych

 

CAD

computer aided design

projektowanie wspomagane komputerowo

 

CapEx

capital expenditures

nakłady inwestycyjne

 

CAR insurance

construction all risk insurance

ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych

 

CASCO

Conformity Assessment Committee

Komitet ds. Oceny Zgodności

 

CATV

community antenna television

telewizja kablowa

 

CATV

cable tv

telewizja kablowa

 

CAV (system)

constant air volume

system o stałym przepływie powietrza

 

CB

circuit breaker

wyłącznik instalacyjny

 

CBA

cost-benefit analysis

analiza kosztów i korzyści

 

CBD

central business district

centralny obszar miejski

 

CBI system

computer based interlocking system

komputerowy system nastawczy

 

CBM

cement bound material

stabilizacja cementowa

 

CBP

concrete block paving

nawierzchnia z kostki betonowej

 

CBR

California Bearing Ratio

kalifornijski wskaźnik nośności

 

CBS

cement-bound sand

piasek stabilizowany cementem, piasek związany cementem

 

CBTC system

communication based train control system

system sygnalizacji tor-pociąg

 

CBU

cementitious backer unit

płyta cementowa pod okładziny ceramiczne

 

CC (1)

city council

rada miejska

 

CC (3)

concrete crushing

zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej

 

CCA

crushed concrete aggregate

kruszywo z recyklingu betonu, kruszywo wtórne betonowe, przekrusz betonowy, beton kruszony, destrukt betonowy

 

CCC

crisis control centre

centrum sztabu antykryzysowego

 

CCP

coal combustion products

uboczne produkty spalania (węgla)

UPS

CCPP

combined cycle power plant

elektrownia o cyklu kombinowanym

 

CCR

central control room

nastawnia (2)

 

CCT

clean coal technologies

czyste technologie węglowe, technologie czystego węgla

 

CCTV

closed circuit television

system telewizji dozorowej

 

CCU

close control unit

szafa klimatyzacji precyzyjnej, szafa klimatyzacyjna

 

ccw

counter clockwise

(obrót) w lewo

 

CD (1)

campus distributor

międzybudynkowy punkt dystrybucyjny sieci LAN

 

CD pipe

cold drawn pipe

rura ciągniona na zimno

 

CDF (1)

campus distribution frame

punkt dystrybucyjny międzybudynkowy (sieci LAN)

 

CDF (2)

cumulative density function

dystrybuanta

 

CDM regulations

Construction (Design & Management) Regulations

przepisy BHP w budownictwie

 

CDU

crude distillation unit

instalacja destylacji atmosferycznej

 

CECE

Committee for European Construction Equipment

Europejski Komitet Maszyn Budowlanych

 

CEE

Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment

Międzynarodowa Komisja ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego

 

CEN

European Committee for Standardisation

Europejska Komisja Normalizacyjna

 

CEng.

chartered engineer

inżynier z uprawnieniami bez ograniczeń

 

CEO

chief executive officer, chief executive officer

dyrektor naczelny, dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor do spraw finansowych

 

CEP

condensate extraction pump

pompa skroplin

PS

CEV

carbon equivalent value

równoważnik węgla

 

CFA (pile)

Continuous Flight Auger (pile)

pal wiercony świdrem ciągłym, pal formowany świdrem ciągłym

pal CFA, pal FSC

CFC

chloro fluoro carbons

freony

 

CFCs

chloro fluoro carbons

freony

 

CFD (1)

computational fluid dynamics

obliczeniowa mechanika płynów

 

CfD (2)

Contract for Difference

kontrakt różnicowy

KR (2)

CFL

compact fluorescent light

świetlówka kompaktowa

 

CFM

cubic feet per minute

stóp sześciennych na minutę

 

CFP

cased flight auger pile

rurowany pal CFA

 

CFRP strip

carbon fiber reinforced polymer strip

taśma kompozytowa z włóknami węglowymi

 

CGM

close graded bituminous macadam

beton asfaltowy

BA

CH

central heating

centralne ogrzewanie, ogrzewanie centralne

 

ch.

chainage

kilometr bieżący, miara bieżąca, kilometraż, pikietaż, kilometracja

kmb

CHF

maximum heat flux

kryzys wrzenia (pierwszego rodzaju)

 

CHP (station)

combined heat and power station

elektrociepłownia

EC

CHS

circular hollow section

kształtownik zamknięty okrągły

 

chy

chimney

komin

 

CIP (1)

cleaning-in-place

mycie w obiegu zamkniętym, mycie bez demontażu

 

CIPP

cured-in-place pipe

rura wykładzinowa utwardzana na miejscu

 

CIR

cold-in-place recycling

recykling asfaltu na miejscu na zimno

 

CIS

customer information system

system informacji dla podróżnych

SIP

CISP

cast-iron soil pipe

żeliwna rura pionu kanalizacyjnego

 

cL (1)

center line

oś, linia rozdzielająca kierunki ruchu

 

clg

ceiling

sufit

 

CLH

constant load hanger

zawieszenie sprężynowe stałonośne

 

clr.

clearance

prześwit

 

CLTE

coefficient of linear thermal expansion

współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej

 

CM (1)

centre matched

deska z wyprofilowaniem (pióro i wpust) w połowie grubości

 

CMC

ceramic matrix composite

kompozyt o osnowie ceramicznej

 

CMOD

crack mouth opening displacement

szerokość rozwarcia rysy

 

CMS (1)

changeable (message) sign

tablica o zmiennej treści, znak (drogowy) o zmiennej treści

 

CMS (2)

cement-modified soil

gruntocement

 

CMU

concrete masonry unit

bloczek betonowy

 

CNF

carbon nanofibre

nanowłókna węglowe

 

COC

cleveland open cup

tygiel otwarty wg Cleveland

 

COD (1)

chemical oxygen demand

chemiczne zapotrzebowanie na tlen

ChZT

COD (2)

cash on delivery

płatne gotówką

 

CONC. MON.

concrete monument

betonowy słupek graniczny

 

Contractor's Est. Qty.

contractor's estimated quantity

ilość oferenta

 

COP (1)

coefficient of performance

sprawność energetyczna

 

COP (2)

code of practice

norma branżowa, instrukcja projektowania, przepisy szczegółowe

 

COSHH

control of substances hazardous to health

nadzór na substancjami szkodliwymi dla zdrowia

 

CoW

clerk of works

inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestorski (2), nadzór inwestorski (2)

 

CP (3)

casing pipe

przepust (1)

 

CP separator

parallel plate separator

separator z wkładem lamelowym, separator lamelowy

 

CPE

collective protective equipment

środki ochrony zbiorowej

 

CPL signal

colour position light signal

sygnalizator pozycyjny kolorowy

 

CPM (2)

compensation plane method

metoda płaszczyzny kompensacji

 

CPMS

car park management system

system obsługi parkingowej

 

CPO

compulsory purchase order

decyzja wywłaszczeniowa

 

CPS (1)

cathodic protection station

stacja ochrony katodowej

SOK (1)

CPS (2)

parallel plate separator

separator z wkładem lamelowym, separator lamelowy

 

CPT (1)

cone penetration test

badanie za pomocą sondy stożkowej

 

CPTu test

piezo-cone penetration test, piezocone test

sondowanie statyczne z czujnikiem ciśnienia wody porowej

 

CPU

central processing unit

jednostka centralna

 

CPVC

chlorinated polyvinyl chloride

chlorowany polichlorek winylu

 

CRAC (unit)

computer room air conditioner

szafa klimatyzacji precyzyjnej, szafa klimatyzacyjna

 

CRCP

continuously reinforced concrete pavement

nawierzchnia z betonu o zbrojeniu ciągłym

 

CRI

colour rendering index

współczynnik oddawania barw

 

CRMA

crumb rubber modified asphalt

asfalt modyfikowany dodatkiem gumy, lepiszcze gumowo-asfaltowe

 

CRMB

crumb rubber modified bitumen

asfalt modyfikowany dodatkiem gumy, lepiszcze gumowo-asfaltowe

 

CRS

cold rolled steel

stal walcowana na zimno

 

CRV

current replacement value

(aktualna) wartość odtworzeniowa

 

C-S-H

calcium silicate hydrate

uwodniony krzemian wapnia

 

CSM

chemically stabilized material, cementitiously stabilized material

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym

MZSH

CSO

combined sewer overflow

przelew burzowy (1)

 

CSS (1)

combined sewer system

kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja zbiorcza

 

CSS (2)

cement-stabilised sand

piasek stabilizowany cementem

 

CSS (3)

corrugated steel sheet

blacha falista

 

CT (1)

current transformer

przekładnik prądowy

 

CT (4)

combustion turbine

turbina gazowa

 

CTB

cement-treated base

podbudowa stabilizowana cementem

 

CTE

coefficient of thermal expansion

współczynnik rozszerzalności cieplnej

 

CTRL

Channel Tunnel Rail Link

trasa kolejowa przez tunel pod kanałem La Manche

 

ctrtop

countertop

blat

 

CTSM

continuous traffic measurement system

system ciągłego pomiaru ruchu

 

cu.m.

cubic metre

metr sześcienny

 

cup’d

cupboard

kredens

 

cv (1)

commercial vehicle

pojazd dostawczy

 

CV (2)

calorific value

kaloryczność

 

CVI

confirmation of verbal instruction

formularz pisemnego potwierdzenia polecenia wydanego ustnie

 

CVOCs

chlorinated volatile organic compounds

chlorowane lotne związki organiczne

 

CVS

central vacuum system

odkurzacz centralny

 

cw (1)

clockwise

(obrót) w prawo

 

cw (3)

constructed wetland

oczyszczalnia hydrobotaniczna

 

CW (4)

cooling water

woda chłodząca

 

CWR

continuous welded rails

tory (kolejowe) bezstykowe

 

CWS (1)

chilled water system

instalacja wody lodowej

 

CWY

clearway

zabezpieczenie wydłużonego startu

 

CX

coaxial cable

przewód koncentryczny

 

D&H

dressed and headed

deski strugane z wyprofilowaniem obustronnym bocznym i czołowym

 

D&M

dressed and matched

deski strugane z wyprofilowaniem obustronnym bocznym

 

D. Eng. Sc.

Doctor of Engineering Science

doktor inżynier

dr inż.

d.b.

dry bulb

termometr suchy

 

D.E.

Doctor of Engineering

doktor inżynier

dr inż.

d.w.

dead weight

ciężar własny

c.w.

DA door

double-acting door

drzwi wahadłowe

 

DAB (2)

dispute adjudication board

komisja rozjemcza

 

DACT

digital alarm communicator transmitter

urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych

UTASU

DAF (1)

dissolved air flotation unit

flotator

 

DAF (2)

dynamic amplification factor

współczynnik dynamiczny

 

DBFO

design-build-finance-operate

system DBFO (projekt-budowa-finansowanie-eksploatacja)

 

DBI

dowel bar inserter

dyblownica

 

dbl

double

podwójny

 

dbl door

double (leaf) door, double leaves (door)

drzwi dwudzielne, drzwi dwuskrzydłowe, drzwi dwudzielne

 

dbl sctk

double socket

gniazdo podwójne

 

DBM

design-build-maintain

projekt-realizacja-utrzymanie

 

DC brake

direct current brake

hamulec prądu stałego

 

DC operation

down collective operation

sterowanie zbiorcze w dół

 

DCM

data collection module

moduł zbierania danych

MZD

DCP (1)

dynamic cone penetrometer

penetrometr stożkowy

 

DCS (1)

distributed control system

rozproszony system sterowania

 

DCV

directional control valve

rozdzielacz hydrauliczny, zawór rozdzielający, rozdzielacz zaworowy

 

DDF

digital distribution frame

przełącznica cyfrowa

 

DDI

direct dial(ling in)

bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego

 

DEF

delayed ettringite formation

opóźnione powstawanie etryngitu

OPE

DENL

day-evening-night level

wskaźnik hałasu dzienno-wieczorowo-nocny

 

DENT

double edge notched tension test

badanie rozciągania próbki z podwójnym karbem

 

DF (2)

distribution frame

przełącznica

 

DFT

dry film thickness

grubość suchej powłoki, grubość powłoki po wyschnięciu

 

DG (1)

double glazing (2)

szyba zespolona podwójna, szyba zespolona jednokomorowa

 

DG (2)

distributed generation

wytwarzanie rozproszone

 

DG set

diesel generator (set)

agregat prądotwórczy wysokoprężny, agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym

 

DG unit

double glazed unit

szyba zespolona jednokomorowa, szyba zespolona podwójna

 

DG unit

double glazed glass unit

szyba zespolona jednokomorowa, szyba zespolona podwójna, szyba zespolona podwójna

 

DGU

double glazing (unit)

szyba zespolona podwójna, szyba zespolona jednokomorowa

 

DH

district heating

ogrzewanie komunalne

 

DHM

date, hour, minute

data i czas

 

DHW, d.h.w. (1)

domestic hot water

ciepła woda użytkowa

c.w.u.

DI

ductile iron

żeliwo ciągliwe

 

dia.

diameter

średnica

śr.

DIC

diploma of imperial college

dyplom Imperial College

 

dim.

dimensions

wymiary

 

dims.

dimensions

wymiary

 

DJM

dry jet mix (method)

metoda suchej iniekcji

 

DL (1)

design load

obciążenie obliczeniowe

 

DL (2)

dead load

obciążenie ciężarem własnym

 

DLP

defects liability period

okres gwarancji powykonawczej

 

DM column

deep mixed column

kolumna w technologii mieszania wgłębnego (DSM)

 

dma (dmta)

dynamic mechanical analyzer

dynamiczny analizator (termo)mechaniczny

 

DMM

deep mixing metod

metoda wgłębnego mieszania gruntu

 

DMU

diesel multiple unit

spalinowy zespół trakcyjny

 

DN

diameter nominal

średnica nominalna

 

DOF (1)

degree of freedom

stopień swobody

 

DOL

direct on line (start)

bezpośredni rozruch silnika elektrycznego

 

DOO

driver only operation

(brytyjski system prowadzenia pociągów bez obsługi)

 

DOTL

Door Open Too Long function

funkcja “za długo otwarte drzwi”

 

dpc

damp proof course

izolacja przeciwwilgociowa (pozioma)

 

DPC cream

damp-proof injection cream

preparat iniekcyjny do odtwarzania izolacji poziomej metodą iniekcji

 

DPDT

double-pole double-throw

(urządzenie) z podwójnym zespołem styków przełącznych

 

DPDT switch

double-pole, double-throw switch

łącznik pośredni

 

DPDT switch

2-pole, 2-way switch

łącznik (światła) krzyżowy, przełącznik o dwóch parach styków przełącznych, łącznik pośredni

 

dpm (1)

damp proof membrane

izolacja przeciwwilgociowa

 

DQM

differential quadrature method

metoda kwadratur różnicowych

 

DS (1)

downstream of ...

poniżej (2)

 

DS (2)

dry solids

zawartość suchej masy

 

DSC (1)

digital selective calling (system)

system zewu selektywnego

 

DSC (2)

differential scanning calorimetry

skaningowa kalorymetria różnicowa

 

DSD

driver's safety device

czuwak (aktywny)

 

DSL

digital subrscriber line

stałe łącze abonenckie

 

DSM (1)

deep soil mixing

wgłębne mieszanie gruntu, wgłębne wzmocnienie gruntu

 

DSO

distribution system operator

operator systemu dystrybucyjnego

 

DSR (2)

Demand Side Response

reakcja strony popytowej

 

DST

dry-shake topping (hardener)

posypka utwardzająca, sucha posypka cementowa

 

DTH

down the hole drilling

wiercenie z młotem w odwiercie (wiertn.)

 

DTM

digital terrain model

numeryczny model (rzeźby) terenu

 

dto.

ditto

jak wyżej

j.w.

DU (1)

discharge unit

równoważnik odpływu

AWs

DU (2)

dwelling unit

lokal mieszkalny

 

d-wall

diaphragm wall

ścianka szczelinowa, ściana szczelinowa (2)

 

dwg.

drawing

rysunek

rys.

DWT

deadweight tonnage

nośność statku

 

DWV

drainage waste and vent

kanalizacja i odpowietrzenie (pionu)

 

DWV

drain-waste-vent

instalacja kanalizacyjna

 

DWV

drain-waste-vent

kanalizacja i odpowietrzenie (pionu)

 

DX

direct expansion

bezpośredniego odparowania

 

E

elasticity modulus

moduł sprężystości, współczynnik sprężystości

 

E.G.

edge grain (timber)

tarcica z przetarcia promieniowego

 

E.I.F.S.

exterior insulation and finish system

bezspoinowy system ociepleń

BSO

E/S

emergency stop (switch)

wyłącznik awaryjny, wyłącznik bezpieczeństwa

 

ea.

each

za sztukę

 

ea.

each

na każdą sztukę

 

EALF

equivalent axle load factor

współczynnik równoważności obciążenia osi

 

EAS

electronic anti-shoplifting system

elektroniczny system antykradzieżowy

 

EAS

electronic article surveillance system

elektroniczny system antykradzieżowy

 

EC (1)

electrolytic conductivity

przewodniość elektrolityczna właściwa

 

EC motor

electronically commutated motor

silnik komutowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik prądu stałego

 

EC motor, ECM

synchronous DC motor, synchronous DC motor

bezszczotkowy silnik prądu stałego, silnik komutowany elektronicznie

 

EC regulation

European Council regulation

rozporządzenie rady europejskiej

 

ECR (1)

electrical control room

nastawnia centralna

NC

ECS

voice emergency communication system

dźwiękowy system ostrzegawczy

DSO

EDM (1)

electronic distance meter

dalmierz elektroniczny

 

EDM (2)

electrical discharge machine

elektrodrążarka

 

EDM (3)

electrical discharge machining

drążenie elektroerozyjne

 

EDP

electronic data processing

elektroniczne przetwarzanie danych

 

EDS

energy dispersive spektrometry

detekcja z dyspersją energii

 

EENT

eye, ear, nose, throat

laryngologiczny

 

EER

(building) energy-efficiency rating

klasa energetyczna budynku

 

EF (1)

exhaust fan

wentylator wywiewny, wentylator wyciągowy

 

EFCA

European Federation of Consultancy Associations

Europejska Federacja Stowarzyszeń Doradztwa Inżynierskiego

 

EFTA

European Free Trade Association

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

 

EfW (plant) (1), EfW facility

energy from waste plant, energy from waste facility

spalarnia z odzyskiem energii, elektrownia na odpady komunalne, instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

ITPOK

EHSC

early high strength concrete

beton o wysokiej wytrzymałości wczesnej

 

EHV

extra high voltage

najwyższych napięć

NN (2)

EIA

environmental impact assessment

ocena oddziaływania na środowisko

 

EIB

European Investment Bank

Europejski Bank Inwestycyjny

EBI

EIFS

exterior insulation and finish system

system dociepleń zewnętrznych budynku

 

EIK

eat in kitchen

kuchnio-jadalnia

 

EIK

eat-in kitchen

kuchnio-jadalnia

 

EIR

environmental impact report

raport oddziaływania na środowisko, operat środowiskowy

 

EIRP

effective isotropic radiated power

moc promieniowana izotropowo

 

EJ

expansion joint (4)

urządzenie dylatacyjne

 

ELO

extra large orifice sprinkler

tryskacz o powiększonym otworze

 

ELR

earth leakage relay

przekaźnik ziemnozwarciowy, przekaźnik zwarć doziemnych

 

ELV cable

extra low voltage cable

kabel sygnałowy

 

EMC

equilibrium moisture content

wilgotność powietrzno sucha

 

EMI shielding

electromagnetic interference shielding

ekran pochłaniający promieniowanie elektromagnetyczne

 

eMLPP

enhanced multi-level precedence and pre-emption

zarządzanie priorytetami połączeń

 

EMR

electromechanical relay

przekaźnik elektromechaniczny

 

EMS

Energy Management System

system zarządzania energią elektryczną

 

EMT

electrical metal tubing

metalowe rurki kablowe (osłonowe)

 

EMU

electric multiple unit

elektryczny zespół trakcyjny

EZT

ENGO

environmental non-governmental organization

stowarzyszenie ekologiczne

 

EoT

extension of time

przesunięcie terminu

 

EOTA

European Organisation for Technical Approvals

Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

 

EOV

exhaust-only ventilation

wentylacja mechaniczna wywiewna

 

EPC (1)

energy performance certificate

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikat energetyczny

 

EPC (2)

energy performance contract

umowa o efekt energetyczny

 

EPC contractor

engineering, procurement and construction contractor

główny wykonawca, generalny wykonawca w systemie pod klucz

GW (1)

EPDM

ethylene-propylene-diene monomer

kauczuk etylenowo-propylenowo dienowy

 

EPMA

elektron probe micro analysis

elektronowa mikroanaliza rentgenowska

 

EPR

European Pressurized Reactor

Europejski Reaktor Ciśnieniowy

 

EPS (1)

expanded polystyrene

polistyren ekspandowany

 

Eq.

equation

wzór (1), równanie

 

equip

equipment

sprzęt

 

ER (1)

Employer's requirements

wymagania Zamawiającego, wytyczne inwestora

 

ERA

eigensystem realization algorithm

algorytm metody realizacji własnej

 

ERP (1)

emergency response plan

plan postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

ERT

emergency roadside telephone

telefon alarmowy przy drodze, kolumna alarmowa

 

ERTMS

European Rail Traffic Management System

Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, europejski system sterowania ruchem kolejowym

 

ERV (1)

energy recovery ventilator

rekuperator entalpiczny

 

ERV (2)

Energy Recovery Ventilation

wentylacja z odzyskiem ciepła

 

ES

environmental statement

operat środowiskowy

 

ESAL

equivalent single axle load

przejście pojedynczej osi zastępczej

 

ESAP

Environmental and Social Action Plan

plan działań środowiskowych i społecznych

 

ESB

Electricity Supply Board

ESB

 

ESC

(environmental) stress corrosion

korozja naprężeniowa

 

ESCR

environmental stress crack resistance

odporność na korozję naprężeniową

 

ESD (1)

electrostatic discharge

rozładowanie elektrostatyczne

 

ESD (2)

emergency shutdown

awaryjne wyłączenie przepływu, awaryjne odstawianie instalacji

 

ESD protective flooring

electrostatic discharge (control) flooring

posadzka antyelektrostatyczna

 

ESFR sprinklers

emergency suppression fast response (sprinklers)

(tryskacze) ESFR

 

ESR

electronic safety relay

elektroniczny przekaźnik bezpieczeństwa

 

est. value

estimated value

wartość szacunkowa

 

ETA (1)

estimated time of arrival

spodziewany czas przybycia

 

ETC system

electronic toll collection system

elektroniczny system poboru opłat

 

ETICS

external thermal insulation composite system

system dociepleniowy, metoda lekka mokra

 

ETM

electronic ticket machine

maszyna biletowa

 

ETM

electronic ticket machine

automat biletowy

 

EUP

EU Project (Office)

Biuro Projektów Unijnych

BPU

EURIBOR

Euro Interbank Offer Rate

stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli w EUR

 

EV

expansion valve

zawór rozprężny

 

EW

endwall

ściana szczytowa, głowica wylotowa przepustu

 

EWI

external wall insulation

docieplenie ścian budynku

 

exc VAT

excluding VAT

netto

 

exp. joint

expansion joint (1)

dylatacja izolacyjna, dylatacja konstrukcyjna

 

ext.

extension (1)

numer wewnętrzny

nr wewn.

extg

existing

istniejący

istn.

EXV

electronic expansion valve

elektroniczny zawór rozprężny

 

F&RS

fire & rescue service

jednostka ratowniczo-gaśnicza

 

F&T

float and thermostatic (trap)

(odwadniacz) pływakowy termostatyczny

 

F.D. fan, FD fan

forced draft fan

wentylator nadmuchowy

 

F.G.

finished grade

projektowany poziom terenu

ppt. (1)

F.G. timber

flat grain timber

tarcica z przetarcia stycznego

 

F.R. (1)

fire-rated

o wytrzymałości ogniowej

 

f/f

fully furnished

w pełni wyposażone (mieszkanie)

 

FA (2)

fly ash

popiół lotny

 

FAA

fine aggregate angularity

kanciastość kruszywa drobnego

 

FAAP

fire alarm annunciator panel

pożarowa tablica synoptyczna

 

FACP

fire alarm (control) panel

centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa

CSP

FACP

fire alarm control unit

centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa, centrala sygnalizacji pożaru, pole obsługi centrali, centralka SAP, centrala sygnalizacji pożarowej, centralka sygnalizacji pożaru

CSP

FAD

free air delivery

swobodny wydatek powietrza

 

FAHU

fresh air handling unit

centrala wentylacyjna nawiewna

 

FAP

fire alarm panel

centrala sygnalizacji pożarowej, centralka pożarowa, pole obsługi centrali, centralka SAP, centralka sygnalizacji pożaru, centrala sygnalizacji pożaru, centrala (systemu) sygnalizacji pożarowej

CSP

FAR

floor area ratio

stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik intensywności wykorzystania terenu

 

FAT

factory acceptance tests

próby odbioru fabrycznego

 

FATO

final approach and take-off (area)

(pole) końcowego podejścia i startu

 

FB (2)

floorbox

puszka podłogowa

 

FBA

furnace bottom ash

popiół paleniskowy

 

FBD

free body diagram

wykres ciała swobodnego, schemat ciała swobodnego

 

FC

fibre cement

włóknocement

 

FCU

fan(-)coil (unit)

klimakonwektor (wentylatorowy)

 

FD

forced draught

nadmuch do komory spalania

 

FDM

finite difference method

metoda różnicowa

 

FDP

frequency division multiplexing

multipleksowanie z podziałem częstotliwości

 

FDR

frequency domain reflectometer

reflektometr częstotliwościowy

 

FEA

finite element analysis

analiza elementów skończonych

 

FEED

front-end engineering design

dokumentacja techniczno-ekonomiczna, dokumentacja inwestorska

 

FEM (1)

finite elements method

metoda elementów skończonych

MES

FEM grid

finite element grid

siatka elementów skończonych, siatka MES

 

FFE

furniture, fixtures and equipment

wyposażenie obiektu

 

FFL, ffl

finished floor level

poziom podłogi wykończonej (posadzki)

 

FGD plant

flue gas desulphurisation plant

instalacja odsiarczania spalin

IOS

FGL

finished ground level

poziom urządzonego terenu, docelowy poziom terenu

 

FI (1)

flakiness index

wskaźnik zawartości ziaren wydłużonych i płaskich

 

FI (1)

flakiness index

wskaźnik płaskości

 

FI (2)

fouling index

indeks blokowania

 

FID

flame ionization detector

detektor płomieniowo-jonizacyjny

 

FIDIC

International Federation of Consulting Engineers

Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów

 

FIFO

First In, First Out

pierwszy przyszedł, pierwszy wyszedł

 

fin. grade

finished grade

docelowy poziom terenu, poziom urządzonego terenu, projektowany poziom terenu

ppt. (1)

final SH

final superheater

przegrzewacz końcowy

 

FLR

floor

kondygnacja budynku

 

FLT

forklift truck

wózek widłowy

 

FLT room

forklift truck room

zajezdnia wózków akumulatorowych

 

FOC

fiber optic cable

przewód światłowodowy

 

FOCF

free operating cash flows

wolne operacyjne przepływy gotówkowe

 

FOG

fat, oil and grease

tłuszcze

 

FOL

fiber-optic loop

pętla optotelekomunikacyjna

 

FOL

fibre-optic loop

pętla optotelekomunikacyjna

 

FOPS

Falling Objects Protective Structures

zabezpieczenie przed przedmiotami spadającymi z wysokości

 

FOV

field of vision

pole obserwacji (np. kamery CCTV)

 

FPB test

four point bending test

badanie czteropunktowego zginania

 

FPD

flame photometric detector

czujnik jasności płomienia

 

FPL (1)

frost protection layer

warstwa mrozoochronna

 

FPL (2)

(facing) point lock

rygiel (zwrotnicowy)

 

FRC

fibre reinforced concrete

włóknobeton

 

FRL

full reservoir level

maksymalny poziom piętrzenia

 

FRP (1)

fibreglass reinforced plastic

tworzywo na siatce z włókna szklanego

 

FSD

full scale deflection

maksymalny skok słupka

 

FSW

friction stir welding

zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem

 

F-T performance

freeze-thaw performance

wskaźnik mrozoodporności, mrozoodporność

 

ftg

footing

fundament

 

FTIR

Fourier transform infrared spectroscopy

spektrometria w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera

 

FTP

foil (shielded) twisted pair

skrętka z folią ekranującą

 

FVM

finite volume method

metoda skończonych objętości

 

FWD

falling weight deflectometer

ugięciomierz dynamiczny

 

G.F.

ground floor

parter

 

g.r.

(vehicle) guardrail

bariera energochłonna

 

G.S.

ground surface

poziom terenu

 

GA (2)

general alarm

alarm ewakuacyjny

 

ga. (1)

gauge (2)

grubość blachy

 

GAC

granular activated carbon

węgiel aktywny granulowany

 

GAD

general arrangement drawing

rysunek poglądowy

 

galv.

galvanised

ocynkowany

 

GBA

gross building area

powierzchnia całkowita budynku

 

GBG

grilles-between-the-glass

szprosy wewnątrzszybowe

 

GCC

General Conditions of Contract

warunki ogólne kontraktu

 

gch

gas central heating

ogrzewanie centralne gazowe

 

GCM

geodetic control monument

znak osnowy geodezyjnej

 

GC-MSD

gas chromatography mass spectrometry

chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas

 

GCOC

General Conditions of Contract

warunki ogólne kontraktu

 

GCV

gross calorific value

ciepło spalania (2)

 

GDO

garage door opener

napęd (elektryczny) (do) bramy garażowej

 

GE

gravel emulsion

mieszanka mineralno-emulsyjna typu GE

 

GFA

gross floor area

powierzchnia brutto (budynku, mieszkania)

 

GFD method

generalized finite difference method

bezsiatkowa metoda różnic skończonych

BMRS

GFI

ground fault (circuit) interrupter

zabezpieczenie ziemnozwarciowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik różnicowoprądowy

 

GFL

ground floor level

poziom parteru

 

GGBS

ground granulated blastfurnace slag

mielony granulowany żużel wielkopiecowy

 

GHC

gross heat of combustion

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania brutto

 

GHG

greenhouse gas

gazy cieplarniane

 

GHP

geothermal heat pump

gruntowa pompa ciepła

 

GI, G.I. (1)

ground investigation

(geotechniczne) badanie podłoża, rozpoznanie podłoża gruntowego

 

GIS (1)

gas insulated switchgear

rozdzielnica gazowa

 

GL, G.L.

ground level

poziom terenu

 

GLA

gross lettable area

powierzchnia najmu brutto

 

GLC

gas-liquid chromatography

chromatografia gazowa

 

GLIM

generalized linear model

ogólny model liniowy

 

glv

galvanised

ocynkowany

 

GMP

guaranteed maximum price

gwarantowana cena maksymalna

 

GPD

gallons per day

galonów na dobę

 

GPR

ground penetrating radar

penetroradar, georadar

 

GRC

glass reinforced concrete

beton zbrojony włóknem szklanym

 

GRP

glass (fibre) reinforced plastic

tworzywo wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo zbrojone włóknami szklanymi

TWS, TZWS

GRPC

glass fibre reinforced polymer concrete

polimerobeton zbrojony włóknem szklanym

 

GRS

geosynthetic reinforced soil

grunt zbrojony geosyntetykiem

 

GSE

ground service equipment

pojazdy obsługi naziemnej

 

GSE

ground support equipment

pojazdy obsługi naziemnej

 

GSHP

ground-source heat pump

gruntowa pompa ciepła

 

GSM

grams per square meter

gramów na metr kwadratowy

 

GT

gas turbine

turbina gazowa

 

gtg.

grating

kratka ściekowa

 

GVL

gross vehicle load

całkowita masa pojazdu

 

GVW

gross vehicle weight

dopuszczalna masa całkowita (pojazdu)

dmc

gw

groundwater

woda gruntowa, wody podziemne

 

GWB (1)

gypsum wall board

płyta gipsowo-kartonowa, ścienna

 

GWPP

georgian wired polished plate

szkło zbrojone polerowane

 

gyp. bd.

gypsum board, gypsum sheet, gypsum plasterboard

płyta gipsowo-kartonowa, płyta gipsowo-kartonowa, płyta g-k, płyta gipsowo-kartonowa

płyta g-k

H.A.Z.

heat-affected zone

strefa wpływów cieplnych w metalu rodzimym

 

H.B.

hose bib

kran ogrodowy

 

H/D

heavy duty

o wysokiej odporności na obciążenia

 

H/T ratio

height to thickness ratio

smukłość ściany

 

HA

highway agency, highways agency

krajowa dyrekcja dróg publicznych

 

HACCP

hazard analysis critical control points system

system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

 

HASP (2)

health and safety plan

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BIOZ

HASP (2)

health and safety file

księga bhp

 

HAZ

heat-affected zone

strefa wpływu ciepła

SWC

HAZOP

Hazard and Operability Study

studium zagrożeń i zdolności operacyjnych

 

HBD

hot axlebox detector

detektor zagrzanych łożysk w osiach

 

HBM

hydraulically bound mixture, hydraulically bound material, hydraulically bound material, material bound with a hydraulic binder, material bound with a hydraulic binder, material bound with a hydraulic binder

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana hydraulicznie, materiał związany spoiwem hydraulicznym, mieszanka związana hydraulicznie

MZSH

HBS

Hold Baggage Screening

Kontrola Bagażu Rejestrowanego

 

HC

heat capacity

pojemność cieplna

 

HC pulper

high consistency pulper

rozwółkniacz wysokostężeniowy

 

HC slab

hollow core slab

płyta stropowa kanałowa

 

HCF

high cycle fatigue

zmęczenie wysokocykliczne

 

HCFC

hydrochlorofluorocarbons

freony uwodornione

 

hcp

hardened cement paste

stwardniały zaczyn cementowy

 

HCP

(hardened) cement paste

(stwardniała) matryca cementowa

 

HCV (1)

higher calorific value

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania brutto

 

HD (1)

head (1)

spad (1)

 

HDD

horizontal directional drilling

horyzontalny przewiert sterowany, przewiert sterowany

 

HDF

high density fibreboard

płyta (pilśniowa) HDF (np. w produkcji paneli podłogowych)

 

HDG

hot-dip galvanising

cynkowanie ogniowe

 

HDPE

high density polyethylene

polietylen twardy, polietylen wysokozagęszczony

 

HDT

heat deflection temperature

temperatura ugięcia cieplnego

 

HDT

heat distortion temperature

temperatura ugięcia cieplnego, temperatury ugięcia pod obciążeniem

 

Hdwd.

hardwood

z drewna liściastego, drewno liściaste

 

heat No.

heat number

numer wytopu (stali)

 

HEET

high entrance/exit turnstile

bramka obrotowa wysoka

 

HEPA

high efficiency particulate arrester

filtr absolutny

 

HEX

heat exchanger

wymiennik ciepła

 

HFW

high frequency welding

zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości

 

hgr

hanger (1)

zawiesie (2)

 

HGV

heavy goods vehicle

pojazd ciężarowy

 

HHV

higher heating value

wyższa wartość kaloryczna, ciepło spalania (2)

 

HIC

hydrogen induced cracking

pękanie wodoropochodne

 

HiMA

highly modified asphalt

asfalt wysokomodyfikowany

 

HISC

hydrogen induced stress cracking

wodoropochodne pękanie naprężeniowe

 

HM

hydraulic modulus

moduł hydrauliczny

 

HMA (1)

hot mixed asphalt

mieszanka (mineralno-)asfaltowa (otaczana) na gorąco, asfaltobeton, beton asfaltowy (z mieszanki wytwarzanej na gorąco)

 

HMAC (1)

high modulus asphalt (concrete)

beton asfaltowy o wysokim module sztywności

BAWMS

HMAC (2)

hot mix(ed) asphalt (concrete)

mieszanka (mineralno-)asfaltowa na gorąco

 

HMACP

high modulus asphalt concrete pavement

nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (BAWMS)

 

HMB

high modulus base

podbudowa (asfaltowa) o wysokim module sztywności

 

HMBM

high modulus bituminous mixture

beton asfaltowy o wysokim module sztywności

BAWMS

HMC

horizontal machining centre

centrum obróbkowe poziome

 

HOB

head office building

siedziba dyrekcji

 

HOC

heat of combustion

ciepło spalania (1)

 

HOL

height of lift

wysokość podnoszenia

 

HOV

high occupancy vehicle

pojazd o większym napełnieniu

 

HP (1)

heat pipe

rurka cieplna

 

HPA

hydraulic project approval

pozwolenie wodno-prawne

 

HPC

high-performance concrete

beton wysokowartościowy

BWW (1)

HPL

high pressure laminate

wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny

 

HPLC

high-performance liquid chromatography

wysokosprawna chromatografia cieczowa

 

HQ

headquarters

biuro główne

 

HR (1)

human resources

kadry

 

hr. (2)

hour

godzina

godz.

HRA

hot rolled asphalt

asfalt wałowany na gorąco

 

HRC (fuse)

high rupturing capacity fuse

bezpiecznik o wysokiej zdolności przerywania zwarć

 

HRR

heat release rate

projektowa moc pożaru

 

HRT

hydraulic retention time

hydrauliczny czas zatrzymania, hydrauliczny czas retencji

 

HRT

hydraulic residence time

hydrauliczny czas zatrzymania, hydrauliczny czas retencji

 

HRU

heat recovery unit

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (z odzyskiem ciepła)

 

HRV

heat recovery ventilation

wentylacja z odzyskiem ciepła

 

HS glass

heat strengthened glass

szkło wzmocnione termicznie

 

HSE Policy

Health, Safety, Environment Policy

Polityka w zakresie BHP i Ochrony Środowiska

 

HSFG

high strength friction grip (bolt)

(śruba) sprężająca

 

HSL

high-speed line

linia kolejowa dużej prędkości

 

HSN

highly saturated nitril

wysokonasycony nitryl

 

HSR (1)

high sulphate resistance

(cement) o wysokiej odporności siarczanowej

 

HSR (1)

high sulfate resistance

(cement) o wysokiej odporności siarczanowej

 

HSR (2)

high-speed rail

kolej dużych prędkości

KDP

HSR (3)

high-strength reinforcement

zbrojenie wysokiej wytrzymałości

 

HSS (1)

Hollow (Structural) Section, box profile, box section

profil zamknięty

 

HST

heat soak test

wygrzewanie termiczne szkła hartowanego

 

HSTRC

high speed track recording coach

szybka drezyna pomiarowa

 

HSU

homogeneous soil unit

jednolita jednostka stratygraficzna

 

HT (1)

home theatre

kino domowe

 

HTG

heating

ogrzewanie

 

HTL

hearing threshold level

próg słyszalności

 

HUD

Housing and Urban Development

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

 

HVAC

heating, ventilation, air conditioning

ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja - zob. HVAC and sanitary works

 

HVAC/R

heating, ventilation, air conditioning, refrigeration

ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie

 

HVLS (fan)

high-volume low-speed (fan)

wysokowydajny wolnoobrotowy wentylator sufitowy

 

HW (1)

hardwood

z drewna liściastego, drewno liściaste

 

HW (2)

high temperature water

woda gorąca

 

HWS tank

hot water storage tank

zasobnik ciepłej wody użytkowej

zasobnik cwu

HWSF

hot water system flow

instalacja doprowadzenia ciepłej wody

 

HWSR

hot water system return

instalacja powrotu ciepłej wody

 

Hwy.

highway

autostrada, droga publiczna, droga pozamiejska

aut.

HX

heat exchanger

wymiennik ciepła

 

i.a.

inter alia (łac.)

między innymi

 

I.C. engine

internal combustion engine

silnik spalinowy

 

I/O port

input/ output port

gniazdo wej./ wyj.

 

IAB

integral abutment bridge

most zintegrowany, wiadukt zintegrowany

 

IAS

intruder alarm (system)

sygnalizacja włamania

 

IBA treatment

bottom ash treatment

waloryzacja żużla

 

IBC

intermediate bulk container

tankopaleta

 

IBJ

insulated block joint

izolowane złącze szynowe

 

IC (1)

inspection chamber

studzienka rewizyjna, studzienka rewizyjna nieprzełazowa, studzienka (rewizyjna) niewłazowa, studnia kanalizacyjna (rewizyjna), studzienka kanalizacyjna, studzienka czyszczakowa, studzienka inspekcyjna nieprzełazowa

 

IC (2)

intermediate cross-connect

przełącznica pośrednicząca

 

IC (3)

impulse compaction

zagęszczanie impulsowe

 

ICA

instrumentation, control, automation

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

AKPiA

ICCP

impressed current cathodic protection

ochrona katodowa z zewnętrznym źródłem prądu

 

ICF

insulated concrete forms

pustaki styropianowe, kształtki styropianowe

 

ICLOC

irrevocable confirmed letter of credit

nieodwołalana potwierdzona akredytywa

 

ICP-AES

inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy

metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej

 

ICP-OES

inductively coupled plasma optical emission spectrometry

metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej

 

ID fan

induced draught fan

wentylator spalin, wentylator wyciągowy spalin kominowych, wentylator wyciągu spalin

 

IDA

intensely developed area

obszar o wysokim stopniu zagospodarowania

 

IDF

induced draft fan, induced draft fan

wentylator spalin, wentylator wyciągowy spalin kominowych, wentylator wyciągu spalin, wentylator spalin, wentylator wyciągowy spalin kominowych, wentylator wyciągu spalin

 

IDS

intrusion detection system

system wykrywania włamań do sieci

 

IDT

indirect tensile test

badanie rozciągania pośredniego

 

IFD

ionisation flame detector

czujnik jonizacyjny

 

IFI (2)

international financing institution

międzynarodowa instytucja finansowa

 

IG

insulating glass

szkło termoizolacyjne

 

IGA

intergranular attack

korozja międzykrystaliczna

 

IGC

intergranular corrosion

korozja międzykrystaliczna

 

IGU

insulating glass unit

szyba zespolona

 

ILD

inductive loop detector

detektor pętli indukcyjnej

 

ILD

inductive loop detector

detektor pętlowy

 

ILM

incremental launching (method)

metoda nasuwania podłużnego

 

ILS

instrument landing system

system lądowania za pomocą przyrządów

 

IMS

integrated management system

zintegrowany system zarządzania

ZSZ

in.

inch

cal = 2,54 cm

 

inc VAT

including VAT

brutto

 

inv.

invert

kineta (1)

 

IP (rating)

ingress protection (rating)

stopień ochrony, klasa szczelności obudowy

 

IPA

isopropyl alcohol

alkohol izopropylowy

 

IPC

interim payment certificate

protokół zaawansowania robót

 

IRHD

international rubber hardness degree

międzynarodowy stopień twardości gumy

 

IRI

international roughness index

międzynarodowy wskaźnik równości nawierzchni

 

IRJ

insulated rail joint

złącze izolowane

 

IRR

internal rate of return

graniczna stopa zwrotu nakładów

 

ISF

impregnated solid fuel

paliwo alternatywne stałe impregnowane

PAS-i

IST

inter switch trunk

wiązka międzycentralowa

 

ITB (1)

instructions to bidders

instrukcje dla wykonawców, instrukcje dla oferentów

IDW

ITB (2)

invitation to bid

ogłoszenie o zamówieniu

 

ITFT

indirect tensile fatigue test

badanie zmęczeniowe metodą rozciągania pośredniego

 

ITS (1)

indirect tensile strength

wytrzymałość na rozciąganie pośrednie

 

ITSM

indirect tensile stiffness modulus

moduł sztywności sprężystej w rozciąganiu pośrednim, moduł sztywności rozciągania pośredniego

 

ITSR

indirect tensile strength ratio

wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie pośrednie

 

ITT (1)

instructions to tenderers

instrukcje dla wykonawców, instrukcje dla oferentów

IDW

ITT (2)

invitation to tender

ogłoszenie o zamówieniu

 

J&P

joists and planks

belki i grube deski konstrukcyjne

 

jct

junction (1)

skrzyżowanie drogowe jednopoziomowe

 

JGT

jute geotextiles

geotekstylia jutowe

 

JMF

Job Mix Formula

recepta wejściowa

 

Jn

junction (2)

rozgałęzienie torów

 

JRCP

jointed reinforced concrete pavement

nawierzchnia dyblowana z betonu zbrojonego, nawierzchnia z płyt zbrojonych ze szczelinami dyblowanymi, nawierzchnia zbrojona ze szczelinami dyblowanymi

 

JTC

jointless track circuit

obwód torowy bezzłączowy

 

K.D.

kiln-dried (wood/timber)

(drewno) suszone w suszarni, (drewno) suszone komorowo

 

KPI

key performance indicators

kluczowe wskaźniki wydajności

 

kt/y

kilotonnes per annum

kiloton na rok

 

L.C. (2)

level crossing

przejazd kolejowy, skrzyżowanie kolejowe jednopoziomowe

 

L.H.

left hand

lewostronny

 

l.s. (1)

lump sum

kwota ryczałtowa, ryczałt

rycz.

l.s. (2)

lump sum

komplet (2)

kpl.

LA cement

low-alkali cement

cement niskoalkaliczny

 

LA drum

Los Angeles drum

bęben kulowy

 

LAC

lightweight aggregate concrete

beton lekki, kruszywowy

 

laun.

laundry room

pralnia

 

lbr.

lumber

tarcica

 

LBS

line block system

blokada liniowa

 

LC (1)

lower chord

pas dolny kratownicy, dolny pas wiązara

 

LC (4)

lethal concentration

stężenie śmiertelne

 

LC (5)

liquid chromatography

chromatografia cieczowa

 

LCB

lean concrete base

podbudowa z chudego betonu, podbudowa (drogi) z chudego betonu

 

LCC

life cycle cost

koszty cyklu trwałości

 

LC-MS

liquid chromatography–mass spectrometry

chromatografia cieczowa ze spektrometrem masowym

 

LCP

liquid crystal polymer

polimer ciekłokrystaliczny

 

LCV (1)

lower calorific value

wartość opałowa

 

LD (1)

liquidated damages

kara umowna

 

Lden

day-evening-night level

wskaźnik hałasu dzienno-wieczorowo-nocny

 

LDPE

low density polyetylene

polietylen o niskiej gęstości

 

LDR

load distribution raft

płyta równomiernego rozkładu obciążenia

 

LDVV

long duration voltage variation

długotrwałe zmiany napięcia

 

LECA

lightweight expanded clay aggregate

keramzyt

 

LED

light-emitting diode

dioda elektroluminescencyjna

 

LEF

load equivalency factor

współczynnik równoważności osi, współczynnik równoważności obciążenia osi, współczynnik przeliczeniowy pojazdów na liczbę osi standardowych

 

LEV (1)

local exhaust ventilation

wentylacja stanowiskowa

 

LEV (2)

low-emission vehicles

pojazdy niskoemisyjne

 

LF

linear foot

stopa bieżąca

 

LFA

lignite fly ash

popiół lotny wapienny

 

LFP

Leidenfrost temperature

kryzys wrzenia drugiego rodzaju, punkt Leidenfrosta

 

LGV (1)

light goods vehicle

pojazd dostawczy

 

LGV (2)

large goods vehicle

pojazd ciężarowy

 

LH cement

low-heat cement

cement o niskim cieple hydratacji

 

LHS

left hand side

lewa strona

 

LHV

lower heating value

wartość cieplna netto, niższa wartość kaloryczna, wartość opałowa

 

LIFO

last-in, first-out

ostatni przyszedł, pierwszy wyszedł

 

lin.m.

linear meter

metr bieżący

mb

LIT

layer ignition temperature

temperatura zapłonu warstwy pyłu

 

LL (1)

liquid limit (of soil)

granica płynności (gruntu)

 

LLD

lamp lumen depreciation

spadek jasności (lampy) z upływem czasu

 

LNG

liquefied natural gas

skroplony gaz ziemny, gaz płynny

 

Load Rtg

(bridge) load rating

klasa obciążenia obiektu mostowego

 

LoC

letter of credit

akredytywa

 

LOD

limit of detection

granica wykrywalności

 

LOF

lack of fusion

zlepienie

 

LOI (1)

limiting oxygen index

wskaźnik graniczny tlenu

 

LOI (2)

loss on ignition

straty prażenia

 

LOLE

loss of load expectancy

spodziewany czas braku pokrycia zapotrzebowania

 

long.

longitudinal

wzdłuż (np. arkusza)

 

long.

longitude

wzdłuż (np. arkusza), długość geograficzna

 

LOP

lack of penetration

brak przetopu

 

LoS (2)

limit of shunt

granica przetaczania

 

LOTO

lockout/ tagout

oznakowanie i zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyn i urządzeń na czas naprawy i konserwacji

 

LoW code

list of waste code

kod rodzaju odpadu

 

LP gas

liquefied petroleum gas

gaz propan-butan

 

l-p, LP

low pressure

niskociśnieniowy

n/c

lpd

liters per day

dzienne zużycie wody w litrach

 

LPEF

load placement effect factor

współczynnik efektu przyłożenia obciążenia

 

LPG

liquid petroleum gas

gaz płynny

 

lph

litres per hour

litrów na godzinę

 

LPHW

Low Pressure Hot Water

(instalacja) niskociśnieniowa wody gorącej

 

LPS (1)

low pressure sodium (lamp, bulb)

sodowa niskoprężna (lampa, żarówka)

 

LPS (2), lps

litres per second

litrów na sekundę

 

LPS (3)

lightning protection system

instalacja odgromowa

 

LRP

location reference point

punkt referencyjny przebiegu drogi

 

LRV

light rail vehicle

tramwaj

 

LSD

limit state design

projektowanie metodą stanów granicznych

 

LSG

laminated safety glass

szkło klejone

 

LSOH (sheath)

low smoke zero halogen (sheath)

bezdymna bezhalogenowa

 

LST

Low Surface Temperature

niskotemperaturowy (grzejnik)

 

LSZH (sheath)

low smoke zero halogen (sheath)

bezdymna bezhalogenowa

 

LT (2)

light transmittance

współczynnik przepuszczalności światła

 

LTE

load transfer efficiency

efektywność przenoszenia obciążeń (przez szczeliny)

 

LTP

load transfer platform

platforma równomiernego przekazywania obciążenia

 

LUS

lane use sign

wskaźnik zajętości pasa

 

LV

low voltage

niskiego napięcia

nN (1)

LVDT

linear variable displacement transducer

transformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych

 

LVDT

linear variable displacement transformer

transformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych

 

LVDT

linear variable displacement transformer

indukcyjny czujnik przemieszczenia zbudowany na bazie transformatora różnicowego, czujnik przemieszczenia liniowego LVDT

 

LWAC

light weight aggregate concrete

beton lekki

 

LWR

launch when ready

włącz gdy będziesz gotowy

 

m

million

milion

mln

M&E

mechanical and electrical (services)

(instalacje) sanitarne i elektryczne

 

M.B.

modified bitumen

bitumen modyfikowany

 

M/E/P systems

mechanical, electrical, plumbing systems

instalacje budowlane

 

m/s (1)

mild steel

stal miękka

 

m/way

motorway

autostrada

aut.

MA (1)

movement authority

zezwolenie na jazdę

 

MA (3)

mastic asphalt

asfalt lany

AL

MA (3)

mastic asphalt

lepik asfaltowy

 

mac.

macadam

tłuczeń drogowy

 

MAD

mean absolute deviation

średnie odchylenie bezwzględne

 

MAE

mean absolute error

średni błąd bezwzględny

 

MAOP

maximum allowable operating pressure

maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (w sieci gazowej)

 

MAR binder

modified asphalt rubber binder

asfalt modyfikowany przetworzonymi odpadami gumowymi

 

MArch

master of architecture

architekt

 

mASD

metres above sea datum

metrów nad poziom morza

 

MASW

multichannel analysis of surface waves

profilowanie wielokanałowe

 

MAU

makeup air unit

centrala wentylacyjna nawiewna

 

MBBR

moving bed biofilm reactor

reaktor filmu biologicznego z ruchomym złożem

 

MBC

metropolitan borough council

rada metropolitalna

 

MBF

minimum breaking force

minimalna siła zrywająca (linę)

 

MBF

minimum breaking load

minimalna siła zrywająca (linę)

 

MBF

minimum breaking load

sumaryczna siła zrywająca (linę)

 

mbr

master bedroom

sypialnia gospodarzy

 

mbsf

metres below sea floor

metrów poniżej poziomu dna morza

 

MC (1)

moisture content

wilgotność

 

MC (2)

mechanical completion

zakończenie montażu instalacji

 

MCB

mini circuit breaker

wyłącznik nadmiarowo-prądowy (bez zabezpieczenia różnicowo-prądowego)

 

MCB

miniature circuit breaker

miniaturowy wyłącznik nadprądowy

 

MCC (1)

motor control centre

szafa sterowania silnikami

 

MCCB

moulded case circuit breaker

bezpiecznik kompaktowy

 

MCE (1)

mineral-cement-emulsion mixture

mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna

 

MCI

migration corrosion inhibitor

penetrujący inhibitor korozji

 

MCP (1)

manual call-point

ręczny ostrzegacz pożarowy

ROP

MCP (2)

motor control panel

sterownik napędów elektrycznych

 

MCT (1)

minimum connect time

minimalny czas oczekiwania na połączenie

 

MD

membrane distĂ­llation

destylacja membranowa

 

MDC

manufacturer’s declaration of conformity

deklaracja zgodności składana przez producenta

 

ME

mean error

średni błąd

 

mech prop

mechanical properties

właściwości mechaniczne, własności mechaniczne

 

MEG

mono ethylene glycol

glikol monoetylenowy

 

MEJ

modular expansion joint

dylatacja modułowa

 

MEK

methyl ethyl ketone

keton metylowo-etylowy

 

MEP systems

mechanical, electrical, plumbing systems

instalacje wewnątrzbudynkowe, instalacje wewnętrzne

 

MEP works

mechanical/ electrical/ plumbing works

roboty instalacyjne

 

MESG

maximum experimental safe gap

maksymalna eksperymentalna bezpieczna szczelina

 

MEUR

million EUR

milionów Euro

 

MEV

mechanical extract ventilation

wentylacja mechaniczna wywiewna

 

MEV

central extract ventilation

wentylacja centralna

 

MEV

central extract ventilation

wentylacja mechaniczna wywiewna

 

MF system

metal furring system

ruszt krzyżowy dwupoziomowy

 

MFD

multi function display

wyświetlacz wielofunkcyjny

 

MFDD

mean fully developed deceleration

średnie pełne opóźnienie hamowania

 

MFDD

mean fully developed deceleration

pełne średnie opóźnienie

 

MFR

melt mass-flow rate

masowy wskaźnik szybkości płynięcia

 

MH (1)

manhole (1)

studzienka niewłazowa

 

MH (2)

machine hour

motogodzina

m-g

MHB

multi-head breaker

łamacz wielogłowicowy

 

MHE

materials handling equipment

sprzęt przeładunkowy

 

MHL

manual handling of loads

ręczne przemieszczanie ciężarów

 

MIC

minimum ignition current

minimalny prąd zapalający

 

MICE

member of the institution of civil engineers

członek stowarzyszenia inżynierów budownictwa

 

MID

Measuring Instruments Directive

dyrektywa o przyrządach pomiarowych

 

MIE

minimum ignition energy

minimalna energia zapłonu

 

MIP

mercury intrusion porosimetry

badania metoda porozymetrii rtęciowej

 

MIP wall

mixed-in-place wall

ścianka szczelna w technologii wgłębnego mieszania gruntu

 

misc.

miscellaneous (items)

elementy niewyszczególnione powyżej

 

MIT

minimum ignition temperature

minimalna temperatura zapłonu

 

MK

marshalling kiosk (1)

skrzynka zaciskowa transformatora

 

ML estimator

maximum likelihood estimator

estymator największej wiarygodności

 

MLC

military load classification

wojskowa klasa obciążenia

 

MLR

mass loss rate

szybkość ubytku masy

 

MMAC

mieszanka mineralno-asfaltowa na ciepło

warm mix asphalt

WMA

MMC

metal matrix composite

kompozyt o osnowie metalowej

 

MMOF

multi mode optical fibre

wielomodowy kabel światłowodowy

 

MNF

minimum night flow

minimalny przepływ nocny

 

MoM

Minutes of Meeting

protokół z narady, protokół ze spotkania

 

MOT

ministry of transport

ministerstwo transportu

 

MoU

memorandum of understanding

porozumienie

 

MOV

motor (operated) valve

zawór z napędem silnikowym, zawór z napędem elektrycznym

 

MPCWT

metal plate connected wood truss

wiązar z litego drewna z płytkami kolczastymi

 

MPD (1)

multi-product dispenser

dystrybutor wielopaliwowy

 

MPD (2)

mean profile depth

średnia głębokość profilu nierówności

 

MPE

mean percentage error

średni procentowy błąd

 

MPR

monthly progress report

miesięczne sprawozdanie z postępu robót

 

MPS

microprocessor system

system mikrokomputerowy

 

MPV

multi-purpose van

samochód ciężarowy uniwersalny

 

MR (1)

movement rating

przesuw konstrukcji, przesuw dylatacji, przemieszczenie nominalne, kompensacja

 

MRE

magnetorheological elastomer

elastomer magnetoreologiczny

 

MRF (1)

materials recovery facility

sortownia śmieci

 

MRF (2)

magnetorheological fluid

ciecz magnetoreologiczna

 

MRL (elevator)

machine room-less elevator

dźwig bez maszynowni

 

MRL (lift)

machine room-less lift

dźwig bez maszynowni

 

MRS (1)

metoda różnic skończonych

finite difference method

FDM

MRS (2)

magnetic reed switch

czujka konktaktronowa

 

MRSP

most restrictive speed profile

najbardziej restrykcyjny profil prędkości

 

MS (1)

milestone

punkt węzłowy harmonogramu

 

MS (2)

maximum size (of aggregate)

maksymalna wielkość ziarna

 

MSA (1)

motorway services area

miejsce obsługi podróżnych przy autostradzie

 

MSC

Mobile Switching Center

centrala komórkowa

 

MSD system

mass-spring-damper system

układ masa-sprężyna-tłumik

 

MSDS

(Material) Safety Data Sheet

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, Karta Bezpieczeństwa Produktu, karta charakterystyki produktu

 

MSL

mechanically stabilised layer

warstwa stabilizowana mechanicznie

 

MSR (2)

market stability reserve

rynkowa rezerwa stabilizacyjna

 

MSW

municipal (solid) waste

odpady komunalne (stałe)

OKS

MT (1)

metric ton

tona (metryczna)

 

MT (2)

martensitic transformation

przemiana martenzytyczna

 

MTBF

mean time between failures

średni czas międzyawaryjny

 

MTC

mill test certificate

atest hutniczy

 

mtge

mortgage (lien)

hipoteka

 

MTOL

material take-off list

przedmiar materiałowy, zestawienie materiałów, zestawienie materiałowe

 

MTR

mill test report

atest hutniczy

 

MTTFF

mean time to first failure

średni czas pracy do pierwszego uszkodzenia

 

MTTR

mean time to repair

średni czas naprawy

 

MU

multiple unit

zespół trakcyjny

 

MVHR

mechanical ventilation with heat recovery

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 

MVR

melt volume-flow rate

objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia

 

MW

molecular weight

masa cząsteczkowa

 

MW brick

moderate weather brick

cegła elewacyjna

 

MW sensor

microwave sensor

czujka mikrofalowa

 

mWC

meters water column

metrów słupa wody

msw

n.o.s.

non-organic solid

związek nieorganiczny w stanie stałym

 

N.P.S.H.

net positive suction head

nadwyżka wysokości ssania

 

n.t.

not tested

nie badany

n.b., nb

n.t.s.

not to scale

(rysunek) nie w skali

 

N/A

not applicable

nie dotyczy

"-"

N/O

not observed

nie stwierdzono

n.s.

NATM

new Austria tunneling method

nowa austriacka metoda budowy tuneli

 

NB

notified body

jednostka notyfikowana

 

NBL

nominal breaking load

nominalne obciążenie zrywające

 

NBR

nitrile rubber

kauczuk akrylonitrylowy

 

NBR

acrylonitrile-butadiene rubber

kauczuk akrylonitrylowy

 

NC

normally closed

rozwierny

 

NC curve

noise criteria curve

krzywa oceny hałasu

 

NCV

net calorific value

wartość opałowa

 

NDA (1)

non-disclosure agreement

umowa o poufności

 

NDE

non-destructive examination

badanie nieniszczące

 

NDT

non-destructive testing

badanie nieniszczące

 

NER

neutral earthing resistor

rezystor uziemiający punkt zerowy

 

nf.

noise factor

współczynnik szumów

 

NHC

net heat of combustion

niższa wartość kaloryczna, wartość cieplna netto

 

NIA

net internal area

powierzchnia użytkowa netto

 

NLA

nett lettable area

powierzchnia najmu netto

 

NMT

not more than

nie więcej niż

 

NN (3)

nasyp niebudowlany

uncompacted fill

 

NO

normally open

zwierny

 

NOA

notice of acceptance

świadectwo dopuszczenia materiału

 

Nos. (1)

numbers

numery

 

NP.

notary public

notariusz

 

NPP

nuclear power plant

elektrownia jądrowa, elektrownia atomowa

EJ

NPSH

net positive suction head

nadwyżka antykawitacyjna, antykawitacyjna nadwyżka ssania dla pompy

 

NPSHA

net positive suction head available

dostępna nadwyżka antykawitacyjna

 

NPV (1)

negative pressure ventilation

wentylacja podciśnieniowa

 

NPV (2)

net present value

wartość zaktualizowana netto

 

NR

natural rubber

kauczuk naturalny

 

NRC

noise reduction coefficient

współczynnik absorpcji akustycznej NRC

 

NRR

natural rate of rise of leakage

naturalny wzrost wycieków

 

NRV

non-return valve, nonreturn valve

zawór przeciwzwrotny, zawór zwrotny

 

NSL

natural surface level

naturalny poziom terenu

 

NSM

network safety management

zarządzanie bezpieczeństwem sieci drogowej

 

NSS

neutral salt spray

obojętna mgła solna

 

NSS test

neutral salt spray test

badanie w rozpylonej obojętnej solance

 

NTP (1)

normal temperature and pressure

warunki normalnego ciśnienia i temperatury

 

NTP (2)

notice to proceed

zlecenie przystąpienia do robót

 

NTS (1)

not to scale

(rysunek) nie w skali

 

NTS (2)

non-technical summary

streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

O&D survey

origin-destination survey

badanie ruchu początek-cel podróży

 

O&M manual

Operation and Maintenance Manual

dokumentacja techniczno-ruchowa

DTR

O.A.

outside air

powietrze świeże

 

O.C.

on-centre spacing

rozstaw osiowy, rozstaw osi

 

o/a

overall (e.g., height)

całkowita (np. wysokość)

 

o/d

on demand

na żądanie

 

O/L

overload

przeciążenie

 

O/WS, OWS

oil water separator (1)

odwadniacz-odolejacz, separator oleju, separator substancji ropopochodnych, separator węglowodorów

 

OA, O.A.

outdoor air, outside air

powietrze świeże, powietrze nawiewane

 

OBU

on board unit

urządzenie pokładowe

 

OCL (2)

overhead contact line

linia trakcyjna

 

OCP

overcurrent protector

ochronnik przetężeniowy, zabezpieczenie przetężeniowe

 

OCS

overhead catenary system, overhead contact system

sieć trakcyjna (napowietrzna)

 

OD matrix

origin-destination matrix

macierz początku - końca podróży

 

OD, O.D.

outside diameter

średnica zewnętrzna

Dz

ODF

optical distribution frame

przełącznica światłowodowa

 

OEL

occupational exposure limit

graniczna wartość narażenia w miejscu pracy

 

OF

openness factor

współczynnik otwartości tkaniny

 

OFHC

oxygen-free, high conductivity copper

miedź beztlenowa o dużej czystości i przewodności

 

OFWF

oil forced water forced

chłodzenie olejowo wodne z wymuszonym obiegiem oleju

 

OGAS

open graded asphalt concrete

beton asfaltowy porowaty, beton asfaltowy porowaty, warstwa ścieralna z asfaltu porowatego, beton asfaltowy porowaty, warstwa ścieralna z asfaltu porowatego

 

OH&S

Occupational Health and Safety

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP

OHE

overhead equipment

sieć trakcyjna (napowietrzna)

 

OHL

overhead line

sieć trakcyjna (napowietrzna)

 

OHLE

overhead line equipment

sieć trakcyjna (napowietrzna), sieć trakcyjna (napowietrzna)

 

OHPL

overhead electricity power line

napowietrzna linia elektroenergetyczna, elektroenergetyczna linia napowietrzna

 

OHW

overhead wiring

sieć trakcyjna (napowietrzna)

 

OIP bushing

oil impregnated paper bushing

izolator przepustowy z izolacją z papieru impregnowanego olejem

 

OJEC

Official Journal of the European Communities

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich

 

OJT

specific safety training

szkolenie stanowiskowe (w zakresie BHP)

 

OJT

specific safety training

instruktaż stanowiskowy

 

OMA

operational modal analysis

eksploatacyjna analiza modalna

 

OMC

optimum moisture content

wilgotność optymalna

 

OMSN

optical multi service node

optyczny węzeł wielousługowy

 

opg.

opening

otwór

 

OPPC

optical phase conductor

przewód roboczy z włóknami światłowodowymi, światłowód w przewodzie roboczym

 

OR (1)

operating reserve

operacyjna rezerwa mocy

ORM

OR (2)

odds ratio

iloraz szans

 

ORP

oxidation-reduction potential

potencjał oksydacyjno-redukcyjny

 

OSB

oriented strand board

płyta wiórowa orientowana, płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich

 

OSD (2)

specific optical density of smoke

gęstość optyczna dymu

 

OTC

outdoor temperature compensation

automatyka pogodowa (kotła c.o.), sterowanie pogodowe (kotła c.o.)

 

OTM

on-track machine

maszyna torowa

 

P&B

post and beam (structure)

konstrukcja słup-rygiel, konstrukcja słupowo-ryglowa

 

p.a.

per annum

w skali rocznej

 

p.h.

per hour

na godzinę

 

P.I.T.

(pile) integrity test

badanie ciągłości pala

 

p.s.c., PSC

prestressed concrete

beton sprężony, polimerobeton, beton sprężony

 

P/A

power of attorney

upoważnienie

 

P/L

pipeline

rurociąg

 

p/way, p-way

permanent way

nawierzchnia kolejowa i podtorze

 

PA (1)

public address system

system nagłośnieniowo-ewakuacyjny, system rozgłoszeniowy, system nagłaśniający, instalacja rozgłoszeniowa

 

PA (3)

primary air

powietrze pierwotne

 

PAA

polyacrylic acid

kwas poliakrylowy

 

PAC (1)

powdered activated carbon

węgiel aktywny w proszku

 

PAC (3)

precision air conditioner

szafa klimatyzacji precyzyjnej, szafa klimatyzacyjna

 

PAHs

polycyclic aromatic hydrocarbons

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

WWA

PAPI

precision approach path indicator

wizualny precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia

 

par

parallel

równoległy

 

para

paragraph

podpunkt, ustęp (2)

 

PAS (1)

public announcement system

instalacja megafonowa

 

PAS (2)

positive alarm sequence (notification)

alarmowanie dwustopniowe

 

PAV

pressure aging vessel

pojemnik starzenia ciśnieniowego

 

PB

polybutadiene

polibutadien

 

PBFC

Portland blastfurnace cement

cement żużlowy

 

PBX

private branch exchange

centrala telefoniczna

 

PC (7)

point of curvature

punkt początkowy krzywej

 

pc.

piece

sztuka (szt.)

 

PCB transformer

PolyChlorinated Biphenyls (transformer)

transformator zawierający PCB

 

PCBs

polychlorinated biphenyls

polichlorowane bifenyle

 

PCC (1)

polymer concrete mix

polimerowo-cementowa zaprawa kompozytowa

 

PCDD

polychlorinated dibenzodioxins

dioksyny

 

PCN

pavement classification number

liczba klasyfikacyjna

 

PCP (1)

penta-chlor-phenol

pentachlorofenol

 

pcs.

pieces

sztuk (szt.)

 

PCT

parallel chord truss

wiązar o pasach równoległych, kratownica o pasach równoległych, kratownica o równoległych pasach

 

PCV

pressure control valve

zawór regulacyjny ciśnienia

 

PD (1)

positive displacement

wyporowy

 

PD (2)

probability of default

prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

 

PD flow meter

positive displacement flow meter

przepływomierz wyporowy

 

PDS

(product) data sheet

karta wyrobu, karta katalogowa, karta danych technicznych

 

PE (3)

professional engineer

inżynier z uprawnieniami bez ograniczeń

 

PE terminal

protective conductor terminal

zacisk ochronny

 

PED

pressure equipment directive

dyrektywa ciśnieniowa

 

PEHD

polyethylene high density

polietylen o wysokiej gęstości, polietylen wysokozagęszczony, polietylen twardy

 

perp (2)

perpendicular

prostopadły (do)

 

PERS

personal emergency response system

system opiekuńczo-ratunkowy

 

PF

power factor

współczynnik mocy

 

pfa

pulverised fuel ash

(sproszkowany) popiół paleniskowy

 

PFAS

personal fall arrest system

system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

 

PFBC boiler

pressurised fluidised bed combustion boiler

kocioł fluidalny ciśnieniowy

 

PFC

power factor correction

korekcja współczynnika mocy

 

PFD

process flow diagram

schemat technologii

 

PG

performance grade

rodzaj funkcjonalny asfaltu

rodzaj PG

PGC

pyrolytic gas chromatography

pirolityczna chromatografia gazowa

 

Ph.D in Engineering

Doctor of Engineering

doktor inżynier

dr inż.

PI (1)

proportional-integral (controller)

(regulator) proporcjonalno-całkujący

 

PI (2)

point of intersection

wierzchołek trasy

 

PI (3)

plasticity index

wskaźnik plastyczności

 

PI (4)

penetration index

indeks penetracji

 

PIA (1)

personal injury accident

wypadek drogowy

 

PIA (2)

Philips Integrated Antenna

antena PIA

 

PIBCV

pressure independent balancing and control valve

zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od zmian ciśnienia

 

PIC

products of incomplete combustion

produkty niepełnego spalania

 

PID (2)

proportional-integral-derivative (controller)

(regulator) proporcjonalno-całkująco-różniczkujący

 

PID (2)

passive infrared detector

pasywna czujka podczerwieni

 

PID (3)

passive infrared detector

pasywna czujka podczerwieni, pasywny czujnik ruchu (na podczerwień), pasywny czujnik podczerwieni

 

PIF

pressure injected footing

pal Franki

 

PIJ

pipeline insulating joint

złącze izolacyjne (rurociągu)

 

PIR

polyisocyanurate (foam)

pianka poliizocyjanurowa

(pianka) PIR

PIS

passenger information system

system informacji dla podróżnych

SIP

pkgd air conditioning unit

packaged air conditioning unit

klimatyzator kompaktowy

 

PL, P/L

property line

granica władania

 

PLA

poly-lactide polymer

polilaktyd

 

PLC

programmable logic controller

sterownik programowalny

 

PM (1)

preventive maintenance

przeciwdziałanie awariom, zapobieganie awariom, prewencyjne utrzymanie ruchu

 

PMA

polymer-modified asphalt

polimeroasfalt

 

PME (2)

periodic medical examination

okresowe badania lekarskie, profilaktyczna opieka lekarska

 

PMMA

methyl polymethacrylate

polimetakrylan metylu, pleksiglas, pleksi

 

PMT

photomultiplier (tube)

fotopowielacz

 

POA

point of attachment

miejsce rozdziału, granica przyłącza elektrycznego

 

POE (1)

point of entrance

złącze instalacji elektrycznej

 

POI (2)

point of interest

punkt szczególnego zainteresowania

 

POS

point of sale

biuro sprzedaży

 

PoSA aspect

Proceed-on-Sight Authority aspect

sygnał zastępczy

Sz (2)

PP (1)

polypropylene

polipropylen

 

pp.

pro procurationem

z upoważnienia

z up.

PPA

power purchase agreement

umowa na zakup energii elektrycznej

 

ppb

parts per billion

części na miliard

 

PPC

polyester powder coated

powlekane proszkowo poliestrem

 

PPE

personal protection equipment

środki ochrony indywidualnej

ŚOI

PPE

personal protective equipment

sprzęt ochrony indywidualnej

 

ppm

parts per million

części na milion

 

PPV (1)

(mechanical) positive pressure ventilation (system)

wentylacja nadciśnieniowa

 

PPVC

plasticized polyvinyl chloride

miękkie PCW

 

PQ ratio

price-quality ratio

stosunek jakości do ceny

 

PQC

pavement quality concrete

beton drogowy

 

PQC

paving quality concrete

beton nawierzchniowy, beton drogowy

 

prev.

previously

uprzednio

 

PRF

phenol-resorcinol-formaldehyde (adhesive)

klej fenolowo-rezorcynowy

 

PRM

person with reduced mobility

osoba niepełnosprawna ruchowo

 

PRN

primary route network

sieć dróg krajowych i autostrad

 

PRV (1)

pressure reducing valve

zawór redukcyjny, zawór regulacyjny ciśnienia

 

PRV (3)

(pressure) relief valve

bezpiecznik hydrauliczny, zawór upustowy

 

ps (1)

power supply

zasilanie

 

PSHE

plate and shell heat exchanger

wymiennik ciepła płaszczowo-płytowy

 

PSP

pumped storage plant

elektrownia szczytowo-pompowa

 

PSV (1)

passive stack ventilation

wentylacja grawitacyjna

 

PSV (2)

polished stone value

polerowalność kruszywa

 

PT (1)

post-tensioned

kablobetonowy

 

PT (3)

potential transformer

przekładnik napięciowy

 

PT (4)

proficiency testing

badanie biegłości

 

PT duct

post-tensioning duct

otwór kablowy (w betonie sprężonym), osłona kabla sprężającego, kanał kablowy (2)

 

PTFE

polytetrafluoroethylene

tarflen

 

PTL electric strike

fail-safe electric strike

zaczep elektromagnetyczny normalnie otwarty, elektrozaczep rewersyjny

 

PTO shaft

power take off shaft

wał odbioru mocy

WOM

PTW

permit to work

pozwolenie na wykonanie pracy

 

PTZ camera

pan/ tilt/ zoom camera

kamera ruchoma (z najazdem)

 

PU (1)

packaged unit (2)

urządzenie kontenerowe

 

PU (2)

polyurethane

poliuretan

 

PU (2)

package unit

centrala wentylacyjna dachowa

 

PUF

polyurethane foam

pianka poliuretanowa

 

PUR

rigid polyurethane

sztywna pianka poliuretanowa

 

PV

photovoltaics

fotowoltaiczny

 

PV panel

photovoltaic panel

panel fotowoltaiczny

 

PVB

polyvinyl butyral

butyral poliwinylu

 

PVC-U

unplasticized polyvinyl chloride

nieplastyfikowane PCV, niezmiękczony polichlorek winylu

 

PVC-U

unplasticised polyvinyl chloride

nieplastyfikowane PCV, niezmiękczony polichlorek winylu

 

PW

permanent way

nawierzchnia kolejowa i podtorze

 

p'way

permanent way

nawierzchnia kolejowa i podtorze

 

PWC

protective work clothing

odzież robocza

 

PWD

(overhead electrical power line) proximity warning device

czujnik lini wysokiego napięcia

 

PWM (2)

pulse width modulator

modulator szerokości impulsu

 

pWPS

preliminary welding procedure specification

wstępna instrukcja technologiczna spawania

 

q.

quarter

kwartał

 

QM

quality manual

księga jakości

 

QMS

Quality Management System

system zarządzania jakością

SZJ

QR sprinkler

quick response sprinkler

tryskacz szybkiego reagowania

 

QS

quantity surveyor

specjalista. ds. obmiaru robót

 

qty.

quantity

ilość

 

R&D

receipt and despatch building

magazyn zaopatrzenia

 

R.H.

right hand

prawostronny

 

r.w.p.

rain water pipe

rura kanalizacji deszczowej

 

R/U ratio

rentable/usable ratio

współczynnik powierzchni wspólnej

 

RA (2)

recirculated air

powietrze recyrkulowane, powietrze obiegowe, powietrze (pobierane) z pomieszczenia

 

RAM form

request for approval of material form

formularz wniosku o akceptację materiału

 

RAMS

reliability, availability, maintainability and safety

niezawodność, dyspozycyjność, utrzymanie i bezpieczeństwo

 

RAS

restricted access system

system kontroli dostępu, instalacja kontroli dostępu

SKD, instalacja KD

RBC

radio block centre

radiowe centrum sterowania

 

RBC

radio block center

radiowe centrum sterowania

 

RBI system

relay based interlocking system

przekaźnikowy system nastawczy

 

RC

(burglary) resistance class

klasa odporności na włamanie

 

RC beam

reinforced concrete beam

belka żelbetowa

 

RC lub R.C. lub r.c.

reinforced concrete

beton zbrojony

 

RCA (1)

recycled concrete aggregate

kruszywo betonowe

 

RCA (2)

root cause analysis

analiza pierwotnych przyczyn niezgodności

 

RCBO

residual current breaker with (integral) overcurrent protection

wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowym, wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym

 

RCBO

residual current breaker with (integral) overcurrent protection

wyłącznik zintegrowany

 

RCC (1)

roller compacted concrete

beton walcowany

 

RCD

residual current device

wyłącznik RCD, wyłącznik różnicowy, zabezpieczenie ziemnozwarciowe

 

RCL

runway centre line

oś pasa startowego

 

RCM

rapid chloride migration test

przyspieszona metoda badania przepuszczalności chlorków

 

RCP (1)

rapid crack propagation

szybka propagacja pęknięć

 

rd.

road

droga

 

RDF

refuse-derived fuel

paliwo komunalne, paliwo alternatywne

PAKOM

RDF

refuse derived fuel

paliwo alternatywne

 

RE

resident engineer

inżynier rezydent

 

REC

railway emergency call

kolejowe połączenia alarmowe

 

REDL

runway edge lights

światła krawędziowe pasa startowego

 

Reg. coil

regulating coil

cewka regulacyjna

 

Reg. copy

registered copy

egzemplarz

egz.

Reinf.

reinforcement

zbrojenie

zbroj.

RER

renewable energy resources

odnawialne źródła energii

OZE

RESA

runway end safety area

pole bezpieczeństwa końca pasa startowego

 

RFB

request for bids

ogłoszenie (o) przetargu, zaproszenie do (wzięcia) udziału w przetargu

 

RFI

request for information

zapytanie o informację

 

RFID

radio frequency identification

identyfikacja radiowa

 

RFP

request for proposals

ogłoszenie o zamówieniu, wezwanie do składania ofert

 

RFQ

request for quotation

zapytanie ofertowe

 

RFT

request for tender

ogłoszenie (o) przetargu

 

RH

relative humidity

wilgotność względna

w.w.

RH door

right hand door

drzwi prawostronne

 

RHR

rate of heat release

intensywność wydzielania ciepła, projektowa moc pożaru

 

RHS

rectangular hollow section

profil zamknięty prostokątny

 

RIA (2)

road safety impast assessment

ocena oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu

 

RIC

rapid impact compaction

zagęszczenie impulsowe

 

RICI

rapid inter-connect interface

szybkozłączka typu RICI

 

RIM

reactive injection moulding

wtryskiwanie reakcyjne, wtrysk z doprasowaniem

 

RIP bushing

resin impregnated paper bushing

izolator przepustowy z izolacją z papieru impregnowanego żywicą

 

riv.

rivet

nit

 

RM

raw material

surowiec

 

Rm.

room

pomieszczenie

 

RMS current

root mean square current

wartość skuteczna prądu

 

RMS error, r.m.s error

root-mean-square error

odchylenie średniokwadratowe

 

RMSD

root mean square deviation

pierwiastek błędu średniokwadratowego

 

RMSE

root-mean-square error

pierwiastek błędu średniokwadratowego

 

rnd.

round

okrągły

 

RO

reverse osmosis

odwrócona osmoza

 

ROFA system

rotating opposed fired air system

wysokociśnieniowy system spalania objętościowego ROFA

 

ROI

return on investment

zwrot poniesionych nakładów

 

ROR detector

rate-of-rise heat detector

czujnik termiczny różniczkowy

 

RoW

right-of-way (1)

pas drogowy

 

RP

rapid prototyping

szybkie wytwarzanie prototypów

 

RPC (1)

reusable plastic container

pojemnik plastikowy wielokrotnego użytku

 

RPE

respiratory protective equipment

sprzęt ochrony dróg oddechowych

 

RPM (2)

raised pavement markers, raised pavement markers, raised pavement markers

punktowe elementy odblaskowe, kocie oczy, odblaski najezdniowe

PEO

RPZ

reduced pressure zone

strefa obniżonego ciśnienia

 

rqmts

requirements

wymogi

 

RR

railroad

linia kolejowa

 

RS

ring stiffness

sztywność obwodowa (rury), sztywność pierścieniowa rury

 

RSA (2)

road safety audit

audyt bezpieczeństwa (ruchu) drogowego, audyt bezpieczeństwa (ruchu) drogowego

audyt BRD

RSJ

rolled steel joist

dwuteownik ze stali walcowanej

 

RSS

returned secondary sludge

osad recyrkulowany z osadników wtórnych

 

RSWC

right side up with care

ostrożnie! nie przewracać na bok

 

RT

room temperature

temperatura pokojowa, temperatura wewnętrzna

 

RTB

request to bid

zaproszenie do udziału w przetargu

 

RTC

real time clock

zegar czasu rzeczywistego

 

RTD

resistance temperature detector

rezystancyjny czujnik temperatury

 

RTE device

request-to-exit device

czujnik ruchu z sygnalizacją wyjścia

 

RTFOT

Rolling Thin Film Oven Test

badanie metodą odparowania w cienkiej wirowanej warstwie

 

RTG

rubber tyred gantry

samobieżna suwnica kontenerowa

 

RTT

ray tracing technique

metoda promieniowa

 

RTU

rooftop unit

centrala wentylacyjna dachowa, centrala wentylacyjna typu rooftop

 

RUD

roll-up door

brama rolowana

 

RV (1)

(pressure) relief valve

zawór maksymalny

 

RVD

relative vapour density

gęstość oparów względem powietrza

 

RVDT

rotary variable differential transformer

transformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych z rdzeniem obrotowym

 

RW

runway

rozbieżnia, droga startowa

 

S&G

sand and gravel (mix)

piasek i żwir, pospółka

 

S&T (1)

signalling and telecommunication

sygnalizacja i łączność

 

S.C.

service connection

przyłącze budynku

 

S.E. (3)

superelevation

jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni

 

S.G.

specific gravity

ciężar właściwy

 

S.I.S.

Site Instruction Sheet

arkusz zleceń placu budowy

 

S.O.I.

Supervising Officer Instruction

zlecenie inżyniera nadzoru

 

s.s., st. st.

stainless steel

stal nierdzewna

 

S/C

short circuit

zwarcie

 

S/N

serial number

numer seryjny

 

S/R machine

storage and retrieval machine

układnica regałowa

 

S/R machine

storage/ retrieval machine

układnica regałowa

 

S2S1E

surfaced two sides and one edge

element strugany obustronnie i z jednego boku

 

S4S

surfaced four sides

element strugany czterostronnie

 

SA (1)

standard axle

oś obliczeniowa

 

SA (2)

surge arrestor, (surge) arrester

ochronnik przeciwprzepięciowy, ogranicznik przepięciowy, ogranicznik przepięć

 

SA/ day

standard axles per day

liczba przejść osi standardowej na dobę

 

SAC

special area of conservation

specjalny obszar ochrony siedlisk

SOO

SAMI

stress absorbing membrane interlayer

warstwa pośrednia odprężająca

 

SAT

site acceptance test

próba odbiorowa w miejscu montażu

 

SBI test

single burning item test

badanie reakcji na pojedynczy płonący przedmiot

 

SBM

sub-ballast mat

mata podtłuczniowa, mata wibroizolacyjna w podtorzu

 

SBR

sequential batch reactor

sekwencyjny reaktor biologiczny

 

SC

shading coefficient

współczynnik zacienienia

 

SCBA

self-contained breathing apparatus

samodzielny aparat oddechowy

 

SCBA

self-contained breathing apparatus

aparat oddechowy na sprężone powietrze

 

SCC (1)

self-compacting concrete

beton samozagęszczający

 

SCC (3)

secondary combustion chamber

komora dopalania

 

SCF (1)

standard cubic foot

standardowa stopa sześcienna

 

SCG

slow crack growth

powolny wzrost pęknięć

 

SCI

surface condition index

wskaźnik stanu powierzchni

 

SCL

sprayed concrete lining

obudowa tunelu z betonu natryskowego

 

SCM

secondary cementing materials

pozaklinkierowe składniki główne, nieklinkierowe składniki główne

 

SCR (3)

suburban commuter rail

kolej dojazdowa

 

SDB

sub-distribution board

podrozdzielnia, rozdzielnica dystrybucyjna

 

SDF

sub-distribution frame

pośredni punkt dystrybucyjny

 

SDG

siding (2)

tor główny dodatkowy

 

SDH

ethernet-over-SDH

Ethernet po łączach SDH

 

SDL

simulated divided lite

szpros nakładany

 

SDoC

supplier’s declaration of conformity

deklaracja zgodności składana przez dostawcę

 

SDP

soil displacement pile

pal przemieszczeniowy formowany w gruncie

 

SDS

self drilling screw

śruba samowiercąca

 

SE (1)

superelevation

jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni

 

SE (2)

sand equivalent (value)

wskaźnik piaskowy

WP

SEC (4)

single entrance car

kabina bez przelotu

 

sec. (1)

section (1)

dział dokumentacji, punkt dokumentacji

 

sec. (2)

second (2)

sekunda

 

sec. (3)

section (2)

przekrój (1)

 

sec. (output) voltage

secondary output voltage

napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora

 

SEER

seasonal energy efficiency ratio

średni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej agregatu

 

SEL

sound exposure level

ekspozycyjny poziom dźwięku

 

SEM

scanning electron microscopy

elektronowa mikroskopia skaningowa

 

SF (1)

spread footing

fundamentowanie bezpośrednie

 

SF (4)

silica fume

mikrokrzemionka

 

SF (5)

supply fan

wentylator nawiewny

 

SFC

sideway-force coefficient

współczynnik tarcia poprzecznego

 

SFLR

sheet flooring

wykładzina podłogowa

 

SFP

specific fan power

moc właściwa wentylatora

 

SFRC

steel fibre reinforced concrete

beton zbrojony włóknami stalowymi

 

SFRC floor slab

steel fibre reinforced concrete floor

posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi

 

Sftwd.

softwood

z drewna iglastego, drewno iglaste

 

SG iron

spheroidal graphite iron

żeliwo ciągliwe

 

sgl (1)

single

pojedynczy

 

SGL (2)

sikud grade laminate

laminat pełny

 

SGP

struktura geometryczna powierzchni

surface texture

 

SGS

static gel strength

statyczna wytrzymałość strukturalna (zaczynu)

sws

SH

superheater

przegrzewacz pary, przegrzewacz pierwotny

 

SHEVS

smoke and heat exhaust ventilation system

wentylacja pożarowa

 

SHGC

solar heat gain coefficient

współczynnik zysków ciepła od nasłonecznienia

 

shld

shoulder (1)

pobocze

 

SHP

sodium hypophosphite

podfosforyn sodu

 

SHS

square hollow section

profil zamknięty kwadratowy

 

shwr

shower

prysznic

 

sidewall (2)

SW (2)

ściana boczna przyczółka

 

SIG

sealed insulating glass

szyba termoizolacyjna, pakiet szybowy

 

SIP formwork

stay-in-place formwork

deskowanie tracone, szalunek tracony

 

SLD

single line diagram

schemat jednobiegunowy

 

SLM (1)

selective laser melting

selektywne stapianie laserowe

 

SLS (3)

selective laser sintering

selektywne spiekanie laserowe

 

SMA (1)

stone mastic asphalt

mastyks grysowy SMA, mieszanka grysowo-mastyksowa, mastyks grysowy SMA, mieszanka grysowo-mastyksowa

 

SMA (2)

shape memory alloys

stopy z pamięcią kształtu

 

SME

small and medium enterprises

małe i średnie przedsiębiorstwa

MSP (1)

SMOF

single mode optical fibre

kabel światłowodowy jednomodowy

 

SMP

silane-modified polymers, modified-silane polymers

polimery modyfikowane silanami, polimery modyfikowane silanami

 

SMS

esemes

text message

 

SMV

slow-moving vehicle

pojazd wolnobieżny

 

sn (2)

normal stress

naprężenia normalne, naprężenie normalne

 

SNCR

selective non-catalytic reduction

metoda selektywnej redukcji niekatalitycznej

 

softening Pt.

softening point

temperatura mięknienia, temperatura uplastycznienia

 

SOHIC

stress-oriented hydrogen induced cracking

wodoropochodne korozyjne pękanie naprężeniowe

 

SON

self-organizing network

sieć samoorganizująca

 

SOP

standard operating procedure

standardowa procedura operacyjna

 

SOW

statement of work

zakres robót, opis przedmiotu zamówienia

 

SP

softening point

temperatura mięknienia

 

SPBT

simple pay back time

prosty czas zwrotu nakładów

 

SPCO

single-pole changeover

(urządzenie) z jednym zestykiem przełącznym

 

SPCO switch

single-pole changeover switch

łącznik schodowy, przełącznik zmienny, łącznik zmienny, pojedynczy przełącznik dwupozycyjny

 

SPCO switch

single-pole changeover switch

wyłącznik schodowy

 

SPD (1)

surge protective device

ochronnik przeciwprzepięciowy, ochronnik przepięciowy

 

SPDT switch

single-pole double-throw switch, single-pole changeover switch

wyłącznik schodowy, łącznik schodowy, przełącznik zmienny, łącznik zmienny, pojedynczy przełącznik dwupozycyjny, wyłącznik schodowy

 

Spec.

specification

specyfikacja techniczna, wykaz, specyfikacja, opis techniczny

 

SPI

schedule performance index

wskaźnik wykonania harmonogramu

 

SPL

sound pressure level

poziom ciśnienia akustycznego

 

SPM

scannning probe microscope

mikroskop ze skanującą sondą

 

SPS

sewage pumping station

przepompownia ścieków (sanitarnych), tłocznia ścieków

 

SPST switch

single-pole single-throw switch

pojedynczy przełącznik jednopozycyjny

 

SPT

standard penetration test

badanie SPT, sondowanie spt

 

SPV (1)

special purpose vehicle

spółka celowa

 

SQC

statistical quality control

statystyczna kontrola jakości

 

sqm, sq.m.

square metre

metr kwadratowy

 

SR (1)

standard response

normalnego reagowania

 

SRC (1)

sulphate resistant concreto, sulfate resistant concrete

beton o odporności siarczanowej

 

SRC (1)

sulfate resistant concrete

beton o odporności siarczanowej

 

SRC (2)

sulfate resistant cement, sulphate resistant cement, sulphate resisting cement

cement o odporności siarczanowej

 

SRI (3)

socially responsible investment

inwestowanie społecznie odpowiedzialne

 

SRM

storage/ retrieval machine

układnica regałowa, układnica regałowa

 

SRU

septage receiving unit

stacja zlewcza (1)

 

SS7

signalling system No. 7

system sygnalizacyjny nr 7

 

SSA

specific surface (area)

powierzchnia właściwa

 

SSC

sulfide stress cracking

odsiarczkowe pękanie naprężeniowe

 

SSD (2)

stopping sight distance

odległość (widoczności) na zatrzymanie

 

SSES

sewer system evaluation survey

system oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej

 

SSG

structural (sealant) glazing

szklenie strukturalne

 

SSG

structural silicone glazing

szklenie strukturalne

 

SSI devices

solid state interlocking devices

urządzenia przekaźnikowe

 

SSP

static speed profile

statyczny profil prędkości

 

SSR

solid state relay

przekaźnik elektroniczny

 

SSS

stress strain state

stan odkształcenia

 

SST

particular specification

construction specification(s)

 

SSV

solid surface veneer

laminat (2)

 

stcm

stacked cubic metre

metr przestrzenny

mp (2)

std

standard (1)

standardowy

 

STEL

short-term exposure limit

najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSCh

STP conditions

standard temperature and pressure (conditions)

warunki normalne

 

STS

self tapping screw

wkręt samogwintujący

 

STW

sewage treatment works

oczyszczalnia ścieków

SUT

single-unit truck

pojazd ciężarowy bez przyczepy

 

SUT

heavy single-unit vehicle

pojazd ciężarowy bez przyczepy

 

SUV

sports utility vehicle

samochód sportowo-użytkowy

 

sv (1)

solenoid valve

elektrozawór

 

SVP (1)

(soil) ventilation pipe

odpowietrznik pionu, rura wywiewna (pionu), rura wentylująca pion kanalizacyjny

 

SW (4)

switch

łącznik (4)

 

SW (7)

softened water

woda zmiękczona

 

SW system

storm water system

kanalizacja deszczowa

kd (3)

SW, s.w.

soft wood

drewno iglaste, z drewna iglastego

 

SWC

strefa wpływu ciepła

heat-affected zone

H.A.Z.

SWD

storm (water) drain

kolektor kanalizacji deszczowej

 

SWL (1)

safe working load

bezpieczne obciążenie robocze

 

SWL (2)

static water level

ustalone zwierciadło wód gruntowych

 

SWL (2)

static water level

ustalone zwierciadło wód podziemnych

 

swr

sewer

kolektor kanalizacyjny

 

SWY

stopway

zabezpieczenie przerwanego startu

 

T&A system

time and attendance system

system rejestracji czasu pracy

 

T&G

tongue and groove

(łączenie na) pióro i wpust

 

T&M tickets

time and materials tickets

bieżące dokumenty rozliczeniowe

 

T&T

tilt and turn

rozwieralno-uchylne

 

T/W

taxiway

droga kołowania

 

TA

technical advisor

doradca techniczny

 

TACS

time and attendance control

rejestracja czasu pracy

RCP

TBC

to be confirmed

do ustalenia, do uzgodnienia

 

TBM (1)

tunnel boring machine

maszyna drążąca, mechaniczny kret

 

TBM (3)

toolbox meeting

instruktaż przed przystąpieniem do robót, spotkanie instruktażowe

 

tbr.

timber

tarcica

 

TC (1)

total carbon

węgiel całkowity

 

tc. (1)

terracotta

kolor ceglasty

 

tc. (2)

terracotta

terakota (2)

 

TCS (1)

traffic count station

stanowisko pomiarowe ruchu, stacja pomiaru ruchu

 

TDA

tire derived aggregate

destrukt gumowy

 

TDR

time domain reflectometer

reflektometr czasowy

 

TDS (2)

time delay switch

przełącznik ze zwłoką czasową

 

TDS (3)

technical data sheet

karta techniczna produktu

 

TDS (4)

train describer system

system przekazywania informacji o pociągu

PIP (2)

TENs

Trans-European Transport Networks

Trans-Europejskie Sieci Transportowe

 

TEPPFA

European Plastics Pipe and Fitting Association

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

 

TERFN

Trans-European Rail Freight Network

Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa

 

TEV

thermostatic expansion valve

termostatyczny zawór rozprężny

TZR

TFD

termination for default

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie kontrahenta

 

TFI

Toll Fare Indicator

wyświetlacz opłaty za przejazd (na drodze płatnej)

 

TFOT

thin film oven test

wygrzewanie w cienkiej warstwie

 

TFs (2)

temporary facilities (area)

zaplecze budowy, zaplecze (placu) budowy

 

TFT

total free-cooling temperature

temperatura zastąpienia

 

TGA

thermogravimetric analysis

methoda termograwimetrii

 

THR

total heat release

całkowita wielkość uwalnianego ciepła

 

TIP

tenant information package

pakiet projektowy dla Najemcy

 

TKN

(total) Kjeldahl nitrogen

azot Kjeldahla

 

TL

transmission loss (1)

współczynnik izolacji akustycznej

 

TLC

thin-layer chromatography

chromatografia cienkowarstwowa

 

TLOF

touchdown and lift-off area

strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

 

TMV

thermostatic mixing valve

termostatyczny zawór mieszający

 

TNC

Transmission Network Code

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego

IRiESP

TOC (1)

total organic carbon

ogólny węgiel organiczny

OWO

TODA

take off distance available

rozporządzalna długość startu

 

TOP

Turn Over Package

instrukcja eksploatacji obiektu/ instalacji

 

TORA

take off run available

rozporządzalna długość rozbiegu

 

TOU meter

time of use meter

licznik (energii elektrycznej) (dwu)taryfowy

 

TPD

tons per day

ton na dobę

 

TPE

thermoplastic elastomer

elastomer termoplatyczny

 

tph (1)

tons per hour

ton na godzinę

 

TPL (provider)

third-party logistics provider

firma logistyczna

 

TPS

traction power system

układ zasilania sieci trakcyjnej

 

TPS

tablica prądu stałego

DC power supply panel

 

TPSS

traction power substation

podstacja trakcyjna

 

TPU

thermoplastic polyurethane

poliuretan termoplastyczny

 

TR (1)

telecommunication room, telecommunications room

pomieszczenie teletechniczne

 

tr (2)

transverse

w poprzek (np. arkusza)

 

trans.

transverse

w poprzek (np. arkusza)

 

trk

track (1)

kształtownik U, profil U, profil ścienny poziomy

 

trk (2)

track (2)

kształtownik U, profil U

 

trk (2)

track (2)

tor jezdny drzwi przesuwnych

 

TRM

terminal multiplexer

krotnica końcowa

 

TRV

thermostatic radiator valve

zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

 

ts

tensile strength

wytrzymałość na rozciąganie

 

TSH

tons of steam per hour

ton pary na godzinę

tp/h

TSO

transmission system operator

operator systemu przesyłowego

OSP

TSP (1)

tubular steel pole

słup stalowy rurowy

 

TSR

tip-speed ratio

stosunek prędkości obrotowej do prędkości wiatru

 

TSRST

thermal stress restrained specimen tensile strength test

badanie wytrzymałości na rozciąganie termiczne przy ograniczonym odkształceniu, odporność na rozciąganie termiczne przy ograniczonym odkształceniu

 

TSS (1)

total suspended solids

zawiesina ogólna, zawiesiny ogólne

 

TTI

time to ignition

czas do zapalenia

 

TTSP

time temperature superposition principle

analogia temperaturowo-czasowa

 

TU

terminal unit

odbiornik ciepła lub chłodu

 

TVM

ticket vending machine

maszyna biletowa

 

TVSS

transient voltage surge supressor

eliminator chwilowych przepięć

 

TWA (8 hrs.)

time weighted average (8 hours)

najwyższe dopuszczalne stężenie (środka toksycznego) w ciągu 8 godzin

 

TWJ

three way junction

skrzyżowanie o trzech wlotach

 

TXV

thermostatic expansion valve

termostatyczny zawór rozprężny

TZR

typ.

typical

standardowy

 

U.O.N.

unless otherwise noted

o ile nie podano inaczej

 

U.S. EPA

United States Environmental Protection Agency

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

 

u/s

underside

spód

 

UASB

upflow anaerobic sludge blanket (reactor)

(reaktor) z zawieszonym osadem

 

UB

universal beam

dwuteownik wąskostopowy

 

UBM

under-ballast mat

mata podtłuczniowa

 

UC

upper chord

górny pas wiązara, pas górny kratownicy

 

UC (2)

under construction

w trakcie budowy

 

UCP

under cover parking

parking zadaszony

 

UDL

uniformly distributed load

równomierny rozkład obciążenia

 

UEAtc

European Union of Agrément

Europejska Unia Aprobat Technicznych w Budownictwie

 

UEL

upper explosion limit

górna granica wybuchowości

GGW

UEL

upper explosive limit

górna granica wybuchowości

GGW

UFH

under floor heating

ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie podłogowe

 

UGS

underground gas storage

podziemny magazyn gazu

PMG

UHPC

ultra high performance concrete

beton ultrawysokowartościowy

BUWW

UIC

international union of railways

międzynarodowa unia kolejowa

 

UL

Underwriters’ Laboratories, Inc.

(niezależna organizacja w USA badająca i oceniająca materiały i urządzenia stosowane w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym)

 

ULPA

Ultra Low Penetrating Air

filtr absolutny

 

ULS

ultimate limit state

stan graniczny nośności

SGN

UNIDO

United Nations Industrial Development Organisation

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

 

UNO

unless noted otherwise

o ile nie podano inaczej

 

UOS

unless otherwise specified

o ile nie podano inaczej

 

UPS

uniterruptible power supply

zasilanie bezprzerwowe

 

UPS

uninterrupted power supply

zasilanie bezprzerwowe

 

uPVC

unplasticised PVC

niezmiękczony polichlorek winylu, winidur, nieplastyfikowane PCV

 

uPVC

unplasticized PVC

wysokoudarowy polichlorek winylu, winidur, niezmiękczony polichlorek winylu, nieplastyfikowany polichlorek winylu, nieplastyfikowane PCV

 

URM (wall)

unreinforced masonry (wall)

mur niezbrojony

 

USP

unique selling proposition

oferta specjalna

 

UST

underground storage tank

zbiornik (magazynowy) podziemny

 

UT (2)

utility room

pralnia, pomieszczenia przechowywania sprzętu i środków do sprzątania

 

UTCS

urban traffic control system

system obszarowego sterowania ruchem

 

UTP

unshielded twisted pair

skrętka nieekranowana

 

UTS (2)

ultimate tensile strength

doraźna granica wytrzymałości, wytrzymałość doraźna na rozciąganie

 

UVR

undervoltage release

wyzwalacz podnapięciowy (element wyłącznika)

 

UVR

undervoltage release

wyzwalacz podnapięciowy

 

UVR

under voltage release

wyzwalacz podnapięciowy (element wyłącznika)

 

UXO screening

unexploded ordnance screening

przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów

 

V.O.

variation order

polecenie zmiany

 

VA (2)

voice alarm (system)

dźwiękowy system ostrzegawczy

DSO

VA, v.a. (1)

longitudinal section (2), longitudinal section (2), grade line, grade line

niweleta (obiektu liniowego), profil trasy

 

VAV

variable air volume (system)

system zmiennego przepływu powietrza

 

VAV (terminal) unit, VAV (terminal) unit, VAV box

variable volume terminal unit, variable air volume box, variable air volume terminal unit, variable air volume box

regulator zmiennego przepływu powietrza

 

VAV box

variable air volume box

regulator zmiennego przepływu powietrza

 

VAWT

vertical-axis wind turbine

turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu

 

VBS

voice broadcast service

połączenia rozsiewcze

 

VC room

video conference room

sala wideokonferencyjna

 

VCD

volume control dampers

przepustnice regulacyjne

 

VCL

vapour control layer

paroizolacja, izolacja paroszczelna

 

VCS

vigilance control system

urządzenia kontroli czujności maszynisty

 

VDP

vibro displacement pile

pal przemieszczeniowy wwibrowywany w grunt

 

VDR

vapour diffusion retarder

przegroda antydyfuzyjna

 

VDU

video display unit

ekran (2)

 

VE

value engineering

inżynieria wartości, optymalizacja kosztów

 

VEH.KM

vehicle kilometre

pojazdokilometr

 

VES

variable effort support

stół sprężynowy zmiennonośny

 

VFB

voids filled with bitumen

wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem, puste przestrzenie wypełnione asfaltem, wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem

 

VFD

variable frequency drive

napęd o zmiennej częstotliwości

 

VFD

variable frequency drive

napęd falownikowy

 

VIP

vacuum insulation panel

panel izolacji próżniowej

 

VMC (1)

visual meteorological conditions

warunki widzialności meteorologicznej

 

VMC (2)

vertical machining centre

centrum obróbkowe pionowe

 

VNA (1)

very narrow aisle

bardzo wąski korytarz roboczy

 

VNA (2)

vector network analyzer

wektorowy analizator sieci

 

VOC (1)

vehicle operating costs

koszty eksploatacji pojazdu

 

VOC (2)

volatile organic compounds

lotne związki organiczne

LZO

VOCs

volatile organic compounds

lotne związki organiczne

LZO

VoIP

voice over internet protocol

telefonia internetowa

 

VoIP

IP telephony

telefonia internetowa

 

vol. %

percentage by volume

udział objętościowy

 

vol. (1)

volume

tom dokumentacji

 

vol. (2)

volume

objętość

 

VOLL

value of lost load

wartość utraconej mocy

 

VP

vent pipe (1)

kolumna wydmuchowa

 

VPC

volts per cell

woltów na ogniwo (akumulatora)

 

vpd

vehicles per day

pojazdów na dobę

 

VR

vitrinite reflectance

refleksyjność witrynitu

 

VRF (system)

variable refrigerant flow (system)

(system) o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego, system VRV

 

VRU (2)

vulnerable road users

niechronieni uczestnicy ruchu

 

VRV (system)

variable refrigerant volume (system)

(system) o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego

 

VSD

variable speed drive

napęd bezstopniowy

 

VST

Vicat softening temperature

temperatura mięknienia wg Vicata

 

VT (2)

visible (light) transmittance

współczynnik przepuszczalności światła widzialnego

 

VTR

vent through roof

wywiewka dachowa

 

w.w. mesh, WW mesh

welded wire mesh

siatka stalowa zgrzewana

 

w/c

week commencing ...

w tygodniu od dniaxxx

 

w/cm ratio

water to cementitious materials ratio, water cementitious materials ratio

wskaźnik wodno-spoiwowy

wskaźnik w/s

WAN

wide area network

sieć rozlegla

 

WB

water-borne

wodorozcieńczalny

 

wb (1)

week beginning

w tygodniu od dnia...

 

WBN

winning bid notification

powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

WBP

weather and boil proof (plywood)

(sklejka) suchotrwała i wodoodporna

 

WC bowl

water closet bowl

muszla ustępowa, miska sedesowa, muszla klozetowa, miska WC

 

WDM

wavelength division multiplexing

multipleksowanie z podziałem długości fali

 

WEDM

wire electrical discharge machining

cięcie elektroerozyjne

 

WHB (1)

wash hand basin

umywalka

 

WHB (2)

waste heat boiler

kocioł odzyskowy, kocioł odzyskownicowy

KO

WHR

waste heat recovery

odzysk ciepła odpadowego, wykorzystanie energii ciepła odpadowego

 

WIC

walk-in closet

garderoba (1)

 

WIM

weigh-in-motion, weighing in motion

ważenie pojazdów w ruchu

 

wim system

weigh-in-motion system (2)

waga dynamiczna, waga przepływowa

 

WM

waterproof membrane

izolacja wodoszczelna (1), izolacja przeciwwodna

 

WMA

warm mix asphalt

mieszanka mineralno-asfaltowa układana na ciepło

MMAC

WMS

warehouse management system

magazynowy system informatyczny

MSI

WP (3), W.P.

wall plate

murłata, namurnica, murłata, namurnica

 

WPM

waterproof membrane

izolacja wodoszczelna (1), izolacja przeciwwodna

 

WPQR

welding procedure qualification record

protokół kwalifikowania technologii spawania

 

WPS

welding procedure specification

instrukcja technologiczna spawania

 

WR panel

water-resistant panel

płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna

 

WSE

water surface elevation

poziom lustra wody

 

WSP

wheel slide protection

zabezpieczenie przed poślizgiem kół

 

wt %

weight percent

procent wagowych

% wagowych

WtE plant

waste to energy plant

spalarnia z odzyskiem energii, elektrownia na odpady komunalne

 

WTG

wind turbine (generator)

siłownia wiatrowa, turbina wiatrowa, elektrownia wiatrowa (1), wiatrak

EW

WTL

water table level

poziom wody swobodnej

 

WTN

waste transfer note

karta (przekazania) odpadów

 

WWR (1)

welded wire reinforcement

siatka o spawanych węzłach, siatka zbrojeniowa spawana

 

WWR (2)

window/ wall ratio

łączne pole powierzchni okien (oraz ścian szklanych) w stosunku do po ­wierzchni całej elewacji , stopień przeszklenia ścian budynku, przeszklenie ścian budynku

 

WWTP

wastewater treatment plant

oczyszczalnia ścieków

XAS

X-ray absorption spectroscopy

rentgenowska spektroskopia absorpcyjna, absorpcja rentgenowska

 

XLPE

cross-linked polyethylene

polietylen usieciowany

 

XPS

extruded polystyrene

styrodur

 

XRF

X-ray fluorescence

fluorescencja rentgenowska

 

ZSV

zero shear viscosity

lepkość zerowego ścinania

 

,